Studentsamskipnaden SiO er samskipnad for 27 studiesteder. Er du student ved ett av disse stedene og har betalt semesteravgift, kan du bruke de ulike tilbudene våre.

Hovedoppgaven vår er å tilby deg som er student produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidra til at du trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Semesteravgiften

Studenter i høyere utdanning ved SiOs medlemsinstitusjoner (høgskole / universitet) må hvert semester betale semesteravgift til SiO. Semesteravgiften til SiO er på 600,- og er med på å finansiere tilbudene våre. Tilbudene våre består av studentboliger, studentbarnehager, treningssentre, kafeer og kaffebarer, helsetjenester, rådgivningstjeneste og karriereveiledningstjeneste.

Ikke alle studieretninger fører til medlemskap i SiO, informasjon om dette får du fra ditt studiested. 

Det er utdanningsinstitusjonen som står for innkreving og registrering av semesteravgiften. Hvis du har spørsmål om innbetaling, frister, bekreftelse på at du er registrert som student o.l. må du derfor ta kontakt med studiestedet ditt og ikke SiO.

Ved noen studiesteder betaler studentene 40,- til Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond sammen med semesteravgiften.

Finansieringen

Alle SiOs inntekter går direkte tilbake til studentene. Målet vårt er ikke å ha et økonomisk overskudd, men å ha en sunn økonomi som gjør at vi kan gi studentene et best mulig tilbud.

Semesteravgiften bidrar til å finansiere viktige tilbud til studentene. Vi søker også tilskudd fra myndighetene for å bygge rimelige studentboliger. Studiestedene er også med på støtte oss med gratis lokaler.
For flere detaljer og nøkkeltall, se årsrapporten vår.

Styret

Studentene har flertall i Hovedstyret, som er SiOs øverste styre. Det er Hovedstyret som bestemmer hvilke tilbud vi skal ha. Studentrepresentanter til styret velges av Velferdstinget. I tillegg til studentene har hovedstyret representanter valgt av studiestedene og ansatte i SiO.

Innsyn og åpenhet

Vi publiserer informasjon som møteplaner, sakslister og referater fra hovedstyrets møter, i tillegg til informasjon fra hovedstyret og ulike delstyrer.Vi gir også innsynsrett i korrespondansen vår med ukentlige oversikter over all inn- og utgående post fra uken før.

Obs: Enkelte dokumenter vil være skjermet fra innsyn, og eventuell sensitiv informasjon vil bli fjernet.

Les om SiOs åpenhetspolicy

Varsling
SiO ønsker å forbedre seg og oppfordrer til varsling av kritikkverdige forhold. Se SiOs etiske regelverk og SiOs varslingsplakat. Du kan varsle:

·        Via kontaktskjema på sio.no
·        E-post: varsling@sio.no

Etisk regelverk
Varslingplakat 

Miljø

Miljøplanen vår ble vedtatt i 2012. Den definerer de overordnede målene vi har satt oss, og er navet for hvordan vi driver miljøarbeid og prioriterer ulike miljøtemaer. I planen forplikter vi oss til å identifisere muligheter for mer miljøvennlig drift, innenfor de økonomiske rammene og målsetningene vi har. Vi skal også stille krav til at våre leverandører og kontakter har et ansvarlig forhold til miljøet og utøver sin virksomhet på en etisk forsvarlig måte.
Les mer om vårt miljøarbeid her