Byggeprosjekter

SiOs hovedoppgave er å tilby boliger for studenter i Oslo. Det er behov for flere studentboliger, og vi har flere byggeprosjekter på gang. Her kan du lese mer om dem.

Miljøvennlig boligbygging

Når vi bygger nye studentboliger jobber vi for å bygge så grønt som mulig. Vi bruker materialer som massiv tre, energikilder som solceller og geovarme, og jobber for å redusere klimagassutslipp i forbindelse med transport, energibruk og materialbruk underveis i byggeprosessen.

Les mer om miljø og bærekraft i SiO.