Å drive en forening på en god måte krever både innsikt og innsats. Her har vi samlet tips og lenker som kan gjøre jobben lettere for dere. 

I tillegg holder vi gratis kurs for foreningsaktive. Der får du teori og praktiske kunnskaper du kan bruke for å utføre oppgaven din så bra som mulig. 

Dersom du har spørsmål utover disse tipsene og kursene, kan du ta kontakt med oss for å avtale et møte. Vi i SiO Foreninger kan også følge foreningen opp over tid, gjennom et prosjekt hvor vi har rollen som som konsulenter

God økonomisk drift et av de viktigste suksesskriteriene for en forening. Her finner du alt du trenger om bl.a. gode rutiner, budsjetter og regnskap, dokumentasjon og rapportering av resultater. Her får du tipsene du trenger for å gi foreningen din et best mulig økonomisk utgangspunkt, med ryddige rutiner for inn- og utbetalinger. Sjekk også våre regnskapskurs

Filer til nedlasting

Eksterne ressurser

Som leder av foreningen hviler mye ansvar på dine skuldre. Hvordan motivere andre og ta tak i ting på en god måte, også de som er mindre morsomme? Hvordan kan du best representere foreningen utad mot samarbeidspartnere, støttespillere og sponsorer? Hva skal til for at dere får gode, effektive og produktive styremøter? Organisasjonskultur, rollefordeling og hvordan kommunisere forventninger er andre ting det kan være å lurt å lese seg opp på som leder. Her får du stoffet du trenger for å bli en best mulig leder for din forening. Vi arrangerer også egne lederkurs og tilbyr dessuten støtte fra en av våre foreningskonsulenter.

Mange studentforeninger baserer driften sin på arrangementer. Et godt arrangement krever god planlegging. Her tar vi deg gjennom alle stegene i prosessen, fra idé og markedsføring av arrangementet, til gjennomføring og etterarbeid.

Tips

Husk at du kan søke om prosjektstøtte!

Er du interessert i å lære mer om markedsføring og sosiale medier, bør du ta en kikk på dette kurset

Kurs vi holder innen markedsføring: 

  • Markedsføring og sosiale medier
  • Grafisk design
  • Grafisk design for tidsskrifter
  • Photoshop
Se kurskalenderen for mer informasjon og datoer kursene holdes.

Profilarbeid, kommunikasjon og bruk av sosiale medier har mye å si for hvordan foreningen din oppfattes utenfra. Lær om dette på kurset "markedsføring og sosiale medier". Om du også skal designe plakater, bilder til Facebook eller brosjyrer kan du ta kursene vi holder innen grafisk design.


 

Nyttige lenker:

HiOAs verktøykasse: HiOA kan markedsføre arrangementet deres gjennom forskjellige kanaler (kun HiOA-foreninger)

UiOs verktøykasse: Få arrangementet ditt i UiOs arrangementskalender, les om retningslinjer etc. (kun UiO-foreninger)

Semesteret starter og slutter med rekruttering. Først rekruttering av nye medlemmer, og deretter rekruttering til styret. Vi arrangerer kurs i rekruttering, der hele rekrutteringsprosessen gjennomgås, og som også har et blikk på hvordan dere får nye medlemmer til å trives i foreningen. En viktig arena for rekruttering er de store foreningsdagene i semesterstarten. Hvordan skal din forening klare å skille seg ut?

Gratis lokaler på Chateau Neuf

Tips for foreninger på HiOA

Tips til foreninger på UiO

Powerpoint fra kurset "Rekruttering og tilhørighet"

Noen studenter har kontorer eller andre steder å møtes, men ikke alle.

For dere finnes det mange gode lokaler og møterom som kan brukes gratis eller leies for en billig penge. Husk at dere kan søke om ekstra støtte for å dekke utgifter dere har til lokaler.

Som en forening må dere forholde dere til flere eksterne aktører. Alle disse har sine krav som dere må oppfylle. Disse aktørene inkluderer blant annet Brønnøysundregisteret, lærestedet, støtteordninger, samarbeidspartnere og banken. For å oppfylle disse kravene er det viktig at foreningen drives på en ryddig og demokratisk måte. Dere må gjennomføre en generalforsamling eller allmøte, oppdatere informasjon i ulike registre og passe på at styremedlemmene har tilgang på det de skal ha tilgang på. For eksempel foreningens bankkonto.

Styret er de som har ansvar for foreningens ve og vel. Å sitte i et styre er et helt nytt område for mange studenter. Hva innebærer en slik oppgave, og hvordan kan man få styret til å fungere sammen på best mulig måte? Som styremedlem i en forening har du ansvar for ditt ansvarsområde. Du må gjøre oppgavene dine, holde deg oppdatert, og kunne overføre kunnskapen din til nestemann.


Som styre er det viktig å delegere arbeid, det er tidkrevende å styre sjappa selv! Husk at som styremedlem er man ansvarlig for at ting blir gjennomført, ikke at man nødvendigvis gjør alt arbeid selv. Det er en fordel å bli enige om hvordan møtene skal holdes så tidlig som mulig. Det er også viktig at styremøtene har en formell tone. Man kan fort havne i «kaffepratfella» om stemningen blir for løs, og da blir styremøtene lange og lite effektive. Sakspapirene skal være klare i god tid før møtet, det er en fordel at man kan sette seg inn i sakene som skal tas opp før man skal på møte. En annen viktig ting er å holde seg oppdatert på stemningen blant medlemmene. De kan gi en god pekepinn på hvordan studenter vurderer styrets arbeid.