I Lederakademiet tar vi for oss ulike temaer bit for bit, slik at du kan utvikle deg som leder, til nytte både for deg selv og foreningen. Valgfrie fagmoduler setter deg inn i relevant teori, og en oppfølgingsgruppe vil være et fristed for å finne ut av egne utfordringer. Les mer om modulene nedenfor. 

Praktisk informasjon

Lederakademiet er åpent for alle med lederansvar, for eksempel foreningsledere, nestledere og ledere av grupper og komiteer.I tillegg får alle deltakerne en oppfølgingsgruppe hvor man kan diskutere konkrete utfordringer man møter i vervet sitt. 

Kursets innhold

Fredag

  • Pizza og sosialt
  • Intro - introduksjon til Lederakademiet med modul "Hvilken ledertype er du?" 
  • Omdømme - Hvem er vi, og hvordan blir vi oppfattet?

Lørdag

  • Målstyring: Mål som fungerer i hverdagen
  • Tilhørighet: Medlemmer som trives og bidrar 
  • Konflikthåndtering: Forebygging og deeskalering

Beskrivelser av modulene

Omdømme: Hvem er dere og hvordan blir dere oppfattet?

Hvem er foreningen din og hvem oppfatter de på utsiden at dere er? Omdømme, image og kultur er grunnleggende temaer i ledelsesteori, og har konsekvenser for alt foreningen ønsker å få til:

  • Rekruttering
  • Deltakelse på arrangementer
  • Hvor mye økonomisk støtte dere mottar 

I denne modulen trekker vi en linje mellom foreningens interne kultur, hvem dere er for medlemmene deres, til omdømmet og hvordan dere blir oppfattet av andre. Du får tid til å analysere din egen forening og se hvordan dere kan være med å endre foreningskulturen og påvirke omdømmet deres. 

Målstyring: Mål som fungerer i hverdagen

Skal du planlegge en stor konsert med en innleid artist eller bare en sommeravslutning? Eller kanskje dere vil få flere medlemmer eller bytte logo? Alt dette krever det samme - tydelige mål og en plan for å nå målene. I denne modulen lærer du hva et godt mål er, hvorfor vi setter dem, og hvordan vi når dem.Du får konkrete verktøy som passer for flere typer målstyring, og metoder som gjør det morsomt og motiverende for hele foreningen å nå målene. 

Tilhørighet: Medlemmer som trives og bidrar

En forening er ingenting uten medlemmene sine. Denne modulen har derfor fullt fokus på medlemmene, både enkeltpersonene og medlemsmassen som en helhet. Vi jobber med medlemmenes tilhørighet på den ene siden, og hvor mye ansvar de har på den andre. Du kan på en enkel måte kartlegge medlemmene i foreningen din, og få et overblikk over hvordan «ståa» er blant medlemmene. Vi kommer til å se på konkrete hendelser dere i styret bør være obs på, og hvordan man kan skape en positiv internkultur over lang tid.

Konflikthåndtering: Forebygg og deeskaler

Dette emnet lærer deg noen grunnprinsipper og tiltak for å legge til rette for et godt intern- og arbeidsmiljø. En stor del av dette handlet om å få forskjellige mennesker til å jobbe sammen, og modulen legger derfor særlig vekt på forebygging, deeskalering, og håndtering av konflikter. Du lærer å se disse elementene i sammenheng, og hvilke verktøy og strategier som kan bidra til at problemer kan løses tidlig. 

Andre tilleggsmoduler:

Den nødvendige samtalen

Har du noen gang kviet deg for en samtale med noen du har ansvar for? Kjenner du den vonde magefølelsen når noen ikke har det helt bra, eller påvirker andre negativt? Denne modulen lærer deg en samtaleteknikk som kan brukes for å planlegge, gjennomføre og følge opp en slik bekymring. Med case-arbeid og erfaringsutveksling med de andre deltakerne, går vi steg for steg gjennom hvordan en slik samtale kan fungere i praksis. Denne teknikken er basert på akan-modellen, men kan benyttes for alle slags bekymringssamtaler.