Hvor kan vi søke om støtte?

Det finnes mange ulike støtteordninger, og egne støtteordninger for studenter, som for eksempel Velferdstingets Kulturstyret. Det er også lokale støtteordninger ved lærestedene, og det finnes mer regionale og nasjonale støtteordninger som Frifond eller Sparebankstiftelsen DNB.

Ulike formål med støtteordningene

Felles for dem alle er at de støtte ulike deler av aktiviteten til Studentforeninger. Ved å sette deg godt inn i tildelingskriteriene til de ulike støtteordningene kan du øke sjansene for å få støtte ifra dem også. For noen støtte driften av foreninger, andre støtter (tidsavgrensede) prosjekter, mens andre igjen ønsker å støtte mer varige investeringer og behov.Se egen oversikt over ulike støtteordninger

Oversikt over de vanligste støtteordningene og finansieringsmuligheter

Hvordan lage regnskap og budsjett?

Regnskapet kan defineres som den økonomiske rapporteringen til en forening. Rapporteringen bør skje regelmessig, og så ofte at vi til enhver tid har oversikt til å gjøre gode økonomiske vurderinger.Budsjettet kan defineres som foreningens økonomiske plan. Budsjettet bør ikke bare brukes ovenfor støtteordninger for å vise hva man ønsker å søke om og hva man trenger av penger. Det bør også tas frem av foreningens styre med jevne mellomrom, for å se om pengebruken er i henhold til foreningens planer og inntekter.

Regnskaps og budsjettmal for studentforeninger

SiO Foreninger har utarbeidet en regnskaps- og budsjettmal for studentforeningerLast ned malen herPS: Vi har litt problemer med nedlastbare filer i forbindelse med de nye nettsidene. Send oss en epost på foreninger@sio.no

Regnskaps og budsjettmal for OSI-foreninger

Oslostudentenes idrettslag har behov for noen egne regnskaps- og budsjettmaler.Last ned OSI-mal herLast ned Forenklet OSI-mal her

Kurs: Økonomi for små foreninger

Har du lyst til å bli enda sikrere i regnskapsarbeidet i foreningen din? På dette kurset lærer du å sette opp budsjett, kjente regnskapsbegreper, bokføring (å føre regnskap), samt gode rutiner for arbeidet.Meld deg på kurs her

Har du vært på kurs hos oss? 

Presentasjon fra kurset Økonomi for små foreninger

Oppgavehefte fra kurset Økonomi for små foreninger m/fasit

Fasit fra kurset (excel)

Hva er det dobbelte bokholders prinsipp?

I hele verden benytter vi samme regnskapsprinsippet som heter det dobbelte bokholderis prinsipp. Det betyr at alle transaksjoner skal føres på to kontoer i regnskap, debet og kredit.Eksempel: Kjøp av kopipapirOm vi kjøper en eske med kopipapir for 500 kroner og betaler fra bankkontoen vår så går bankkontoen vår 500 kr i minus (kredit), mens rekvisitakontoen vår går 500 kr går i pluss (debet) i regnskapet vårt.Regnskapet blir slik:                                     Debet         Kredit1910 Brukskonto                         -500,006710 Rekvisita           500,00

Kurs: Økonomi for små foreninger

Har du lyst til å bli enda bedre i regnskapsarbeidet i foreningen din? På dette kurset lærer du å sette opp budsjett, kjente regnskapsbegreper, bokføring (å føre regnskap), samt gode rutiner for arbeidet. Meld deg på kurs her

Hvordan bruker jeg regnskapsmalen?

Bruker du regnskaps- og budsjettmalen til SiO Foreninger, og ønsker du å gjøre noen endringer i denne? Klikk på linken til veilederen under og les hvordan du kan endre navn på regnskapskontoene i malene våre.Link til veileder for å endre, slette eller legge til kontoer i regnskaps- og budsjettmalen

Hvordan fylle ut et kontantbilag?

Dersom foreningen har en kontantkasse, kan medlemmer av foreningen betale utlegg med foreningens kontanter. Da må man fylle ut et kontantbilag som skal legges ved dokumentasjonen (ofte kvittering) i regnskapspermen (eller lastes opp som bilag dersom foreningen har digitalt arkiv).I skjemaet er det to datofelt. Dato er den dagen kjøpet ble gjennomført, bokføringsdato er den datoen transaksjonen ble ført i regnskapet. Husk å legge ved kvitteringen for kjøpet med kontantbilaget. Bilaget skal signeres av både den som har gjennomført transaksjonen og den som godkjenner (Dette bør ikke være samme person). Last ned malen for kontantbilag her.

Hvordan lage kort- og bankbilag?

De aller fleste foreninger har en bankkonto, og noen foreninger har også et bankkort i foreningens navn. Når du bruker bankkortet, og ikke får et godt nok bilag ved transaksjonen, eller du har en bankoverføring uten et godt bilag, kan du supplere med et kort- og bankbilag. Denne fremgangsmåten kan du også bruke om du skal refundere et utlegg.I skjemaet er det to datofelt. Dato er den dagen kjøpet ble gjennomført, bokføringsdato er den datoen transaksjonen ble ført i regnskapet. Husk å legge ved kvitteringen for kjøpet med kontantbilaget.Bilaget skal signeres av både den som har gjennomført transaksjonen og den som godkjenner (Dette bør ikke være samme person).Last ned malen for bank- og kortbilag her

Hvordan lage faktura?

Det er ikke et krav at man skal bruke et faktureringsprogram dersom man kun skal sende en enkel faktura. Men dersom man har en større mengde fakturaer, kan det likevel raskt lønne seg. Det er uansett noen opplysninger en faktura skal inneholde:

  • Fakturanummer og dato
  • Selgers navn
  • Selgers org.nr
  • Beskrivelse av tjenesten
  • Avgiftssats (mva) med beløp i NOK

Hver faktura skal ha et unikt fakturanummer som hentes ut av en løpende serie. Første faktura skal ha fakturanummer 1, nummer to skal ha fakturanummer 2, osv…Last ned eksempelmalen i excel her

Info om fakturering

Vi blir bedt om EHF, hva gjør vi?

EHF står for elektronisk handelsformat og er en type faktura som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomi- eller fakturasystem. Dette er en rask og trygg leveranse av faktura ettersom den leses automatisk. For å kunne sende en EHF-faktura må du derfor ha et fakturasystem som støtter slik faktura.Kravene til fakturaen er de samme. Når du skal sende fakturaen må du vanligvis bare registrere organisasjonsnummeret, med eventuelle andre opplysninger organisasjonen krever, i fakturaprogrammet og sende derfra som EHF-faktura.De fleste fakturaprogrammer støtter dette i dag, så her bør du heller se på hvilke som er enkle, rimelige og tilpasset deres bruk. Noen tar betalt per faktura, mens andre for tjenesten generelt.Se også:  

Er vi MVA-pliktige?

En organisasjon har plikt til å beregne merverdiavgift når den: 

  1. Driver næringsvirksomhet 
  2. Har omsetning av varer og tjenester som det må beregnes merverdiavgift for 
  3. Omsetning og avgiftspliktige uttak er over 140 000 kroner Her kan dere lese mer

Betale skatt?

En skattefri organisasjon har i utgangspunktet samme plikter som andre arbeidsgivere. Likevel, når lønn for samlet utbetaling ikke overstiger 10 000 kroner til en person i løpet av året, skal det ikke trekkes forskuddstrekk. Les mer på Skatteetaten sine nettsider.Dersom du skal lønne noen skattefritt kan du bruke vårt skjema for skattefritt honorar.

Trenger du en regnskapsmal?

Vi har utarbeidet flere regnskapsmaler som kan være gode å ta utgangspunkt i for foreningen. Last ned og bruk regnskapsmalene våre de er tilpasset studentorganisasjoner og er enkle i bruk. Deltar du på vårt kurs Økonomi for små foreninger vil du i tillegg få en god innføring i malene og føle deg tryggere i økonomiarbeidet.

Mal for å sette opp regnskap (excel)

For OSI-foreninger: Mal for å sette opp regnskap (excel)

For OSI-foreninger: Mal for å sette opp regnskap (excel) - forenklet versjon

Beskrivelse for hvordan man endrer, sletter og legger til kontoer i regnskapet (PDF)

 

Presentasjon fra Økonomi for små foreninger (pdf)