Den trygge plattformen fra videregående er borte, og alt er nytt - studiested, fag og lærere, nye mennesker og kanskje har du flyttet for deg selv for første gang. Det tar tid å venne seg til nye omgivelser, men det er uansett smart å være godt forberedt. Her er noen tips for hvordan du får en god start på semesteret og studiene.

Vær en aktiv student

Vær aktiv i begynnelsen av semesteret, selvsagt faglig, men også sosialt. Vær med på fadderuka på ditt studiested, de har mange ulike arrangementer og er en fin anledning til å treffe nye venner. Et annet godt tips er å melde deg inn i en studentforening. I foreningene får du mulighet til å være sosial sammen med andre studenter, dyrke interessene dine og vise engasjement. I SiO foreninger finnes det også et tiltak som heter Velkommen, hvor faddere i ulike foreninger har et ekstra fokus på rekruttering og inkludering av nye medlemmer. 

23% av studentene savner ofte noen å være sammen med

SHoT-undersøkelsen 2018

Sørg for god struktur i studiene

Mange nye studenter opplever at strukturen på høyere utdanning er litt «løsere» enn på videregående, noe som fører til at du må styre dagene mer selv. Fagene er mer omfattende enn på videregående, og pensum er mye større. Ofte er det heller ingen lærere som henger over deg og forteller deg hva du skal gjøre. Det betyr mye frihet både på godt og vondt. Og nettopp derfor er det smart å være bevisst på egne arbeidsvaner: 

  • Planlegg semesteret godt, så du får færrest mulig overraskelser underveis. 
  • Finn ut når det er eksamener og obligatoriske innleveringer. 
  • Bruk tid på å sette deg inn i læremålene for studiet. 
  • Jobb jevnt, ikke bare i perioder. All forskning viser at det lønner seg.  

Meld deg på kollokviegrupper. Det er både hyggeligere og mer sosialt å studere sammen med noen, men også fordi det er fint å få flere perspektiver og dermed større forståelse for fagene. 

Ressurser på studiestedet

Det er også lurt å finne ut hvilke ressurser du kan benytte deg av på ditt lærested. For eksempel har OsloMet et eget studieverksted hvor du kan få veiledning på oppgaveskriving og studieteknikk. UiO har lignende tilbud på Akademisk skrivesenter.

Finn deg til rette der du bor

Det er mye å finne ut av når du flytter for deg selv for første gang. Hvor er vaskekjelleren, hvordan får jeg kontakt med vaktmester, hvordan styrer jeg egen økonomi? Det tar litt tid å bli kjent med alt som er nytt. Bruk tiden smart, lag gode rutiner, sett opp budsjett og lag planer for hvordan du ønsker at studentlivet skal være. Og husk – den kanskje enkleste måten å orientere seg på er å spørre en nabo eller medstudent. En liten oppmuntring til slutt - ifølge Studiebarometeret (2018) så opplever faktisk de fleste av studentene at høyere utdanning er mindre utfordrende enn forventet.