Tildeling av treningstid

Studentidrettslag kan søke om treningstid for ett studieår om gangen, med forbehold om endring ved misbruk av tid, for lavt belegg eller sesongvariasjoner. For kunstgressbanen ved Athletica Domus tildeles treningstid for kalenderåret, eventuelt når banen er åpen.Det er ikke vinterdrift på kunstgressbanen.

Gratis leie og medlemskap

Studentidrettslaget betaler ikke leie for treningstiden, men alle medlemmer i idrettslaget som får tildelt treningstid, må være medlemmer i SiO Athletica. Medlemmene får tilgang til alle SiO Athleticas tilbud.

Hvordan søke?

Treningstider søkes samlet på vegne av hele idrettslaget, det vil si kun en søknad per idrettslag med samme kontaktperson/ansvarlig for alle gruppene i laget. I søknaden skriver dere inn alle areal dere søker om tid til på vegne av undergruppene. I tildelingen legger vi blant annet vekt på antall medlemmer, type aktivitet/idrett og stabilitet over tid.Søk om treningstid ved å fylle ut dette skjema.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om fast treningstid er normalt rundt mai for kommende innendørssesong (høst og vår), og normalt rundt januar/februar for kommende utesesong (vår og høst). Klubben din søker for ett år av gangen. Vi publiserer søknadsfristen i søknadsskjemaet.Nå kan treningstid innendørs for skoleåret 2023/24 søkes om. Søknadsfrist er 19. mai.Rakk du ikke fristen? Dere er velkommen til å sende oss en henvendelse når som helst. Da vil vi kontakte dere om noe skulle bli ledig. 

Retningslinjer og tildelingskriterier