Sorg og belastning

Det finnes ingen fasit på hvordan du skal reagere når du mister noen, eller står i en belastende situasjon. Tillat deg å føle det du føler, og vær forberedt på at følelsene vil endre seg. Trenger du hjelp til å sortere tankene og følelsene, finnes det mange tilbud.

Er det jeg føler normalt, og hva kan jeg gjøre?

Det er mange måter å reagere på når man er i sorg og ingen reaksjoner er feil.

Les artikkel

Student i sorg og krise

Flere har spurt om sorg og krise og fått svar fra fagpersoner. Se hva andre spør om eller send inn ditt eget spørsmål på studenterspør.no.

Se hva andre spør om

Råd for å bearbeide sorg når du mistet noen

 • Det er viktig å tillate seg å føle det du føler og være forberedt på at følelsene vil endre seg. Husk at det ikke er en fasit for hva som er de rette reaksjonene, dette er helt individuelt.
 • Pass på at du får nok mat og søvn, selv om alt føles likegyldig.
 • Det kan være godt å gråte, og det er ofte godt å ha noen å gråte sammen med.
 • Tillat deg å bruke tid på å tenke på den som er død og stundene dere hadde sammen. Snakk gjerne med noen som sto nær den som er død, eller andre som har mistet en de var glad i.
 • Når sorgen blir særlig tung, er det viktig å kontakte noen du kan snakke med. Det kan være personer du har tillit til, eller en profesjonell samtalepartner.
 • Det kan være bra å prøve å komme tilbake til rutiner og det normale livet. Gå på skolen, jobb, delta i fritidsaktivitetene og vær sammen med venner. Da unngår du å bli sittende alene med de tunge tankene hele tiden.
 • Det er lov å være sint og lei seg, og det kan være lurt å få det ut, enten ved å snakke med noen, skrive dagbok eller ved å trene.
 • Det er lov å le. Selv om du, og flere rundt deg, er lei seg, er det viktig å ta en pause fra sorgen. Det er lov å ha det gøy sammen med vennene dine selv om du er lei deg - uten å ha dårlig samvittighet for det.
 • Mange opplever det som en støtte og stor trøst å møte andre som er i samme situasjon. Flere steder i landet finnes det tilbud om samtalegrupper for sørgende.
 • Hvis du føler skyld for noe som er sagt eller burde være sagt mens den avdøde fortsatt var i live, kan det være godt å snakke med en fortrolig, slik at du ikke er alene om disse tankene.
 • Det er spesielt viktig å oppsøke hjelp dersom sorgen påvirker dagliglivet negativt over lengre tid, eller du ikke opplever noen lettelse eller variasjon i de tunge følelsene.

Kilde: Helsenorge

Oppdatert 27.09.23