Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen. Dette kan gi økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg med hvordan vi har det med oss selv. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid og gi smerter i muskler og skjelett eller andre plager.

Behandlingen kan være aktuell for deg som plages av:

  • Vedvarende smerter i muskulatur og skjelett; for eksempel hodepine, IBS, underlivssmerter
  • Anspenthet, uro, søvnplager, ulike tretthetstilstander
  • Angst, depresjon, spiseforstyrrelse, traumer

Behandlingen innebærer alltid en samtale, deretter fysiske øvelser eller behandling på benk. Behandlingens mål er å være en hjelp til selvhjelp.

Hvordan søke om psykomotorisk fysioterapi?Hvis du er interessert i psykomotorisk fysioterapi så sender du inn en søknad om samtaletilbud og spesifiserer i teksten hva du ønsker deg. Inntaksteamet vil da vurdere om behandlingen egner seg for din problemstilling.