Våre helsesentre

SiO Helse har tre helsesentre i Oslo, på Blindern, i Nydalen og sentrum. I tillegg har vi rådgivertjeneste på Kjeller.

Kontakt SiO Helse

Kontakt oss på telefon 22 85 33 00:

  • Mandag-fredag: 08:30 - 11:15 og 12:00 - 14:30

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ta kontakt med legevakten 116 117 eller ring nødnummeret 113, om det er akutt og står om liv