Kan du tenke deg å jobbe som pedagogisk leder eller barnehagelærer i en av SiO sine barnehager?

SiO Barnehage er til for studenter som har barn. Vårt slagord SiO Barnehage tar vare på barndommens magi innebærer at vi ser på barndom som en tid med egenverdi. Barnas hverdag består av mange magiske stunder som er fulle av glede og undring. Vi verner om gode øyeblikk og opplevelser.

Vi som jobber i SiO Barnehage er bevisste vår rolle som veiledere, og hvordan vår væremåte bidrar til barnas læring av sosiale ferdigheter. Vi behandler alle barn likeverdig og med respekt, uansett forutsetninger og kjønn.

Vi har for tiden ledige stillinger i 5 forskjellige barnehager, se lengre ned i utlysningen for hvilke barnehager det er ledige stillinger, når det er ønsket oppstart og kontaktinformasjon. CV og søknad sendes til den eller de barnehagene du kan tenke deg å jobbe i. Søknadsfrist snarest.

Arbeidsoppgaver for pedagogisk leder:

 • Pedagogisk ansvar for avdelingens ansatte og for at virksomheten er i henhold til Barnehageloven og Rammeplan
 • Lede og tilrettelegge for et godt leke- og læringsmiljø
 • Videreutvikle og bidra til godt foreldresamarbeid
 • Ansvar for utvikling og opplæring av personalet
 • Lede, tilrettelegge og bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Være en aktiv del av barnehagens lederteam
 • Sørge for at alle ansatte kjenner og etterlever faglige planer og føringer

Arbeidsoppgaver for barnehagelærer:

 • Styrke det pedagogiske tilbudet på avdelingen
 • Bistå pedagogisk leder med oppfølging av det pedagogiske tilbudet
 • Tilrettelegge og bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Være bidragsyter og tilrettelegger for et godt leke- og læringsmiljø
 • Planlegge, gjennomføre og komme med innspill til driften med barn og foreldre i sentrum

Kvalifikasjoner og personlig egenskaper:

 • Bachelorutdanning som barnehagelærer
 • Gode IT-kunnskaper
 • Gode engelskkunnskaper
 • Faglig engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv
 • Strukturert og ryddig
 • Evne å se alle barn og ansatte

Vi tilbyr:

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Romslig vikarbudsjett
 • 5 tjenestefridager i året
 • Firmahytter på Hafjell
 • Rimelige treningsmuligheter i SiO Athletica sine treningssentre

SiO Barnehage Eilert Sundt, en pedagogisk lederstilling fra 3. august 2020
Eilert er en avdelingsbarnehage med 4 småbarnsavdelinger og 2 avdelinger for store barn. Barna hos oss er i alderen 8 måneder til 6 år. Vi har pedagoger på alle avdelinger. SiO Barnehage Eilert Sundt ligger på Universitetssenteret på Blindern. Vi har en stor uteplass med mulighet for allsidig aktivitet og flere områder i nærmiljøet som benyttes ofte. Vi har både gymsal og svømmebasseng i gangavstand fra barnehagen.

Styrer: Bente Andersen, bente.andersen@sio.no tlf. 402 00 025

SiO Barnehage Klossen, en barnehagelærerstilling, og en pedagogisk lederstilling i vikariat med muligheter til fast ansettelse, begge fra 3. august 2020
Klossen er en av to barnehager som ligger i rolige omgivelser mellom studentboligene på Kringsjå. Barnehagen er en 4 avdelings barnehage, organisert som søskengrupper. Med skogen og Sognsvann som nærmeste nabo, er turer og utelek en stor del av hverdagen på Klossen. Klossen har mange erfarne barnehagelærere og assistenter, og aktive og lekende voksne som er glad i å være ute. Våren 2020 oppgraderes utelekeplassen og vi oppholder oss midlertidig på Sogn studentby.

Styrer: Ann Kristin Hovdhaugen annkristin.hovdhaugen@sio.no tlf. 954 89 601

SiO Barnehage Bamsebo, en barnehagelærerstilling fra høst 2020
Bamsebo består av Bamsebo 1 og 2. Begge barnehagene ligger sentralt til på Blindern. Barnehagen har kort reisevei til mange spennende steder, som fakultetenes utstillinger, svømmehallen på Domus Athletica eller gymsalen på Blindern Athletica.

Styrer: Douglas Wilson douglas.wilson@sio.no tlf. 920 61 934

SiO Barnehage Skogly, en barnehagelærerstilling, fast fra oktober 2020 og en stilling som pedagogisk leder, vikariat fra 3. august til 31.12.2020
Skogly er en av to barnehager som ligger i rolige omgivelser mellom studentboligene på Kringsjå. Barnehagen er en 4 avdelings barnehage, med to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. Med et bredt mangfold av nasjonaliteter og språk er Skogly en livlig og fargerik barnehage, der det enkelte barn får rom til å være i fokus. Vi er glade i å være ute, og ser naturen som en eneste stor lekeplass!

Styrer: Ann Kristin Hovdhaugen annkristin.hovdhaugen@sio.no tlf. 954 89 601

SiO barnehage Lille Bislet, et vikariat som pedagogisk leder fra september 2020 til juni 2021
Lille Bislet ligger sentralt til på campus OsloMet. Barnehagen er en 4 avdelings barnehage, med både små og store barn. De benytter seg av byens tilbud med teater, museer og parker, men tar også turen opp i skogen med de litt større barna. Det er 5 barnehagelærere på huset og 8 erfarne assistenter som legger vekt på omsorg, lek og læring.

Styrer: Bjørg Winger, bjorg.winger@sio.no tlf 913 45 202

 


Informasjon om stillingen
Søknadsfrist

Arbeidssted