Jusstudent Aksel Høymo tildeles SiOs idépris på 100 000 kr

Idepris_vinner_2020_800x400

Den lykkelige vinneren av SiOs idépris ble jusstudent Aksel Høymo. Her sammen med styreleder i SiO, Jonas Virtanen.

Jusstudent Aksel Høymo vant SiOs idépris på 100 000 kr for ideen “Lommejuristen”, en app som kan hjelpe studenter med juridiske problemstillinger.

SiOs idépris deles ut annethvert år. Etter at konkurransen ble utlyst høsten 2019, mottok juryen 19 spennende forslag.

- SiOs idépris skal bidra til å realisere idéer som kan gjøre studentmiljøet i Oslo bedre. Lommejuristen er et prosjekt som både er realiserbart og vil kunne være til stor hjelp for studenter som skulle oppleve utfordringer for eksempel i leieforhold eller i deltidsjobben, sier SiOs styreleder Jonas Danielsen Virtanen.

I prosjektbeskrivelsen til «Lommejuristen» peker Høymo på hvorfor det er så viktig å gjøre jussen mer forståelig og tilgjengelig for studenter.

- Det er et problem at jussen gjelder alle, men oppleves utilgjengelig for de fleste. Det gjør at enkelte grupper, som studenter, kan bli utnyttet. Jeg har selv opplevd å bli utnyttet av utleiere, og skulle gjerne kunne ta loven i bruk da, sier prisvinner Aksel Høymo.

Høymos prosjekt er å utvikle appen «Lommejuristen». Den skal fungere som en automatisert jurist for de problemstillingene det ikke kreves en advokat for løse. Brukeren stilles en rekke spørsmål, slik en jurist ville gjort i møte med en klient, og veileder på den måten vedkommende til den regelen som gjelder på forholdet samt en presis og forståelig forklaring av hva det innebærer.

- Målet med Lommejuristen er at man raskt skal kunne sette seg inn i de rettigheter og plikter som gjelder i en gitt situasjon. Først vil jeg prioritere arbeidsrett og husleierett, da dette er problemstillinger studenter oftest møter, fortsetter Høymo


Høymo har nettopp forsvart masteroppgaven i rettsvitenskap og vil nå ta fatt på det videre arbeidet med realisering av Lommejuristen.

Om SiOs idépris
SiOs idépris er en videreføring av Kristian Ottosen-prisen, som sist ble delt ut i 2016. Målsettingen med prisen er at midlene skal realisere en idé som kommer studenter til gode, enten det er en større gruppe eller Oslo som studentby.

Premiepotten er på inntil 100.000 kroner, som kan gis til ett prosjekt eller deles mellom flere prosjekter. I 2020 tildeles premiepotten til prosjektet “Lommejuristen”, en idé sendt inn av jusstudent Aksel Høymo. 

Idepris_800x400

Her kan du lese invitasjonen til konkurransen

Hva ville du, dine venner eller din forening gjort med 100 000 kr?

Har du en god idé som kan gjøre studentlivet bedre, men mangler midlene? Kanskje du drømmer om et arrangement eller en app som ikke finnes i dag? SiO ønsker å realisere idéer som kan bidra til å gjøre studentmiljøet i Oslo bedre. 

En idé som gjør studentlivet bedre

Vi oppfordrer studenter til samarbeid, enten det er vennegjengens store idé eller studentforeningens drømmeprosjekt som ønskes realisert. Ettersom dette er en idépris veier originalitet, potensial og gjennomførbarhet i prosjektet tyngst i vurderingen. 

Prisen er ikke avgrenset til et spesifikt tema, type eller form, men en overordnet målsetting om at midlene skal realisere en idé som kommer studenter til gode, enten det er en større gruppe eller Oslo som studentby. 

Premiepotten er på inntil 100.000 kroner, som vil gis til ett prosjekt eller deles mellom flere prosjekter. Prispengene må brukes i henhold til innsendt idé, og juryen kan legge ytterligere føringer på bruken av prispengene.

• Forslaget må inneholde målsetting for prosjektet/ideen, plan for gjennomføring og overordnet budsjett. 

• Frist for å sende inn forslag: 4. november 2019. 

• Prisen vil deles ut i januar 2020. 

Les om tidligere vinnere

Denne prisen er en videreføring av Kristian Ottosen-prisen, som sist ble delt ut i 2016. Da var det gründerbedriften “Uninite” som ble tildelt prisen for deres idé om å koble sammen leietakere. I 2014 vant Blindern hagelag og Grønne studenter, med ideen om å utvide studenthager til studentboligbyene.  Her kan du lese mer om Kristian Ottosen-prisen og tidligere vinnere.

Vurdering av innsendte ideer

Juryen består av studenter valgt av Velferdstinget, samt styreleder i SiO, Jonas T, som også er student. Har du spørsmål om prisen, kontakt sekretær for juryen Mike Fürstenberg

Spørsmål og svar:

Hvor detaljert må planen være?

Dette er en idékonkurranse, og du trenger derfor ikke ha planlagt alt til punkt og prikke. Det aller viktigste er at du har en klar idé om hva du ønsker at sluttresultatet skal være. Så lager du en plan for veien frem mot produktet og et budsjett for hva du skal bruke pengene på. Om du har sendt inn en skikkelig god idé, men planene er for tynne, vil vi ta kontakt for å få utdypet det som mangler. 

 Må vi lage et budsjett for 100.000 kroner?  

Om dere kun trenger litt av prispengene kan dere spesifisere dette i skjemaet dere sender inn. Juryen kan også velge å gi dere en lavere premiesum enn det dere har budsjettert med, dersom de ser at prosjektet er gjennomførbart med lavere utgifter. 

Hvem kan vinne prisen?

Både enkeltpersoner og grupper kan vinne, og dere kan gjerne være organisert gjennom for eksempel en studentforening. Juryen kan også velge å dele prispengene på flere ideer/mottakere.

Når mottar vinneren/vinnerne premiesummen?

Prispengene utbetales til vinnerne når de trengs for at idéen skal bli satt ut i livet. Dette vil skje i samråd mellom vinnere og SiO. 

Har dere noen eksempler på idéer som kan vinne?

Hva med en app som gjør det lettere å finne nye venner? En ny festival? En måte å inkludere studenter? Et miljøtiltak? Noe for studenter som bor i kollektiv? Kun fantasien setter grenser, som det heter. Men husk at idéen skal komme studenter til gode.