Årsrapport 2015

Konsernomsetningen for 2015 er på 1.015 millioner kroner, som er 8 prosent lavere enn i 2014. Nedgangen skyldes salget av Akademika AS våren 2014. Årsresultatet for konsernet er på 38,6 millioner kroner mot 68,9 millioner kroner i 2014. Resultatgraden er 3,8 prosent, hvilket innebærer at SiOs langsiktige mål på minst 3 prosent er nådd. Resultatet er lavere enn det SiO hadde budsjettert med i 2015, og avvikene finnes i første rekke innen Eiendomsforvaltning og i SiO Mat og Drikke AS. Morselskapet har et resultat på 36,6 millioner kroner. I 2014 var tilsvarende resultat 55,2 millioner kroner.

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2017

Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Lederen er student, og med dennes dobbeltstemme har studentene flertall. Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har i alt ti styremedlemmer. Fem studenter, to ansattvalgte og tre representanter valgt for lærestedene. Medlemmene i styret velges for to år av gangen.

Søk i arkiv

Velg type
Velg år
Velg måned

Hovedstyremøte 22.02.2017

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2017

Hovedstyremøte 22.09.2015

Hovedstyremøte 17.06.2015

Hovedstyremøte 06.05.2015

Hovedstyremøte 18.03.2015

Hovedstyremøte 18.02.2015

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2016

Hovedstyremøte 5-6.11.2015

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2015

Hovedstyremøte 10.12.2014

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Les rapporten

Årsrapport 2011

Les rapporten

Årsrapport 2010

Les rapporten

Årsrapport 2009

Les rapporten

Årsrapport 2008

Les rapporten

Årsrapport 2007

Les rapporten

Årsrapport 2006

Les rapporten

Årsrapport 2005

Les rapporten

Årsrapport 2004

Les rapporten

Årsrapport 2003

Årsrapport 2002

Årsrapport 2001