SiOs årsrapport 2016

SiO fikk i 2016 et årsresultat på 54,3 millioner kroner. Overskuddet skal komme studentene til gode i form av nye studentboliger og vedlikehold av eldre og slitte studentboliger.
SiO er til for studentene, og må ha en sunn og solid økonomi for å kunne utøve forsvarlig og langsiktig utvikling. SiO skal bygge inntil 3000 nye studentboliger de neste årene, og skal også sørge for vedlikehold og rehabilitering av eldre studentboligbygg i Oslo.
Hele årsresultatet går til å styrke SiOs egenkapital, noe som er nødvendig for å lykkes med dette.

Hovedstyrets møte og arbeidsplan 2018

Hovedstyrets møte og arbeidsplan 2018

Søk i arkiv

Velg type
Velg år
Velg måned

Hovedstyremøte 14.02.18

Hovedstyrets møte og arbeidsplan 2018

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2017

Hovedstyremøte 22.09.2015

Hovedstyremøte 17.06.2015

Hovedstyremøte 06.05.2015

Hovedstyremøte 18.03.2015

Hovedstyremøte 18.02.2015

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2016

Hovedstyremøte 5-6.11.2015

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2015

Hovedstyremøte 10.12.2014

Hovedstyrets møte- og arbeidplan 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Les rapporten

Årsrapport 2011

Les rapporten

Årsrapport 2010

Les rapporten

Årsrapport 2009

Les rapporten

Årsrapport 2008

Les rapporten

Årsrapport 2007

Les rapporten

Årsrapport 2006

Les rapporten

Årsrapport 2005

Les rapporten

Årsrapport 2004

Les rapporten

Årsrapport 2003

Årsrapport 2002

Årsrapport 2001