Utvikling og samspill

Med tilgang til gode boliger, sunn og god mat og drikke, treningssentre, legekontor, fritidsaktiviteter, muligheten til å få barna ivaretatt og god veiledning, skal vi gjøre dem rustet til å lykkes i arbeidslivet og dermed bidra til å forme fremtiden. ​

Det sikrer vi gjennom stadig utvikling, både av deg som enkeltmedarbeider og SiO som helhet. Du skal bli bedre i det du allerede er god på, bryne deg på nye utfordringer og lære nye ferdigheter. Vi skal stadig utvikle nye konsepter, bedre tjenester og ta i bruk ny teknologi. Vi har en krevende og evig ung målgruppe som ikke tillater oss å stå stille lenge av gangen. ​

Vi er opptatt av godt samspill mellom kolleger - både internt i de ulike tjenesteområdene og på tvers av hele virksomheten. Et godt samspill med studentene er også avgjørende for å sikre at SiO er en viktig brikke i deres søken etter å mestre hverdagen. ​

Hverdagen i SiO

Jeg jobber i SiO fordi jeg kan hjelpe studenter med å skape minner for livet. Å kunne påvirke studentene på en god måte, er utrolig meningsfullt.

Ivar Bjørnland, Rådgiver i SIO Foreninger

Jeg elsker å jobbe i SiO fordi jeg får være med å møte og være med å forme unge menneskers liv slik at de kan ta gode valg for seg selv.

Karin Rolnes Erichsen, psykolog i SiO Helse