En organisasjon med bredde i tilbudene

SiO er studentenes egen velferdsorganisasjon, styrt av og for studentene. Studentsamskipnaden SiO jobber for å skape en bedre hverdag for omkring 70 000 studenter ved 27 læresteder i Oslo og Akershus. SiO eier og driver nærmere 9000 studentboliger, ca. 40 spisesteder, 600 barnehageplasser, et karrieresenter sammen med UiO, helse- og rådgivningstilbud og seks treningssentre. SiO Foreninger jobber med tilrettelegging av studentaktiviteter.

Jeg elsker å jobbe i SiO fordi jeg får møte og være med å forme unge menneskers liv slik at de kan ta gode valg for seg selv.

Karin Rolness Erichsen, Studenthelse-koordinator/psykolog hos SiO Helse