Nordberg studentby

Vi bygger 462 helt nye boliger på Nordberg Studentby. Arbeidet begynner første kvartal i 2024 og blir ferdigstilt høsten 2026.

Nye Nordberg Studentby er estimert til å bli ferdig i 2026. Illustrasjon: A-lab

Prosjektet vil gi 462 splitter nye studentboliger, fordelt på 417 ett-roms leiligheter, 9 to-roms leiligheter og 9 fellesskapsløsninger, hver med 4 hybler. 

Byggingen vil starte etter rivearbeidet er fullført. Oppstart våren 2024 og estimert ferdigstilt høsten 2026. Nye Nordberg vil bestå av tre nybygg med grønne uteplasser i rolig omgivelser. Med 25-bussen like utenfor døra, er veien kort opp til Sognsvann og Nordmarka, og nedover til Ullevål, T-banestasjon, butikker og kaféer. Nordberg studentby ble bygget på 60-tallet. Behovet for totalrenovering førte til en beslutning om å erstatte de gamle rekkehusene med nybygg. Skanska er er totalentreprenør for prosjektet. Arkitekt er A-lab. 

Miljø og bærekraft står i sentrum av design og gjennomføring. Tiltakene i prosjektet vil redusere det totale klimautslippet med 30 prosent i henhold til FutureBuilt Zero, sett over et livsløp på 60 år. 

Blant annet skal betongen holde minimum lavkarbonklasse B og armeringsstålet skal bestå av 100 prosent resirkulerte materialer. Prosjektet innebærer også innovative bærekraftige løsninger som grønne sedumtak, bruk av fossilfrie anleggsmaskiner, lavt avfallsvolum og høy sorteringsgrad for å minimere påvirkningen på miljøet underveis i byggeprosjektet. 

Her kan saken følges på Plan- og bygningsetatens nettsider.For spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen i SiO.

Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to home-screen