Ta vare på stillingsannonsen

Ofte kan det gå uker fra du søker til du blir innkalt til intervju. I mellomtiden kan annonsen ha blitt tatt ned fra nettet. Du trenger annonsen når du skal forberede deg. 

Planlegg det praktiske

Bestem antrekket dagen før. Kle deg litt formelt, og velg noe som du vanligvis føler deg vel i, hvis ikke kleskoden krever bestemte typer klær. Beregn reisetiden dit du skal, og pass på at du har tatt høyde for forsinkelser, kø, osv. Henvend deg i resepsjonen noe før avtalt tid. 

Hvil på dine forberedelser

Førsteinntrykket betyr mye. Vit hva slags stilling du har søkt på, og hvorfor. Med gode forberedelser vil du fremstå roligere og mer velformulert på intervjuet. Gjør research på arbeidsgiver, gå gjennom den informasjonen du fant frem til før du søkte, og orienter deg om vanlige spørsmål på intervju. Vær forberedt på å gi en sammenhengende presentasjon av deg selv, å utdype ting du skrev i søknaden og å forklare eventuelle huller i CV-en. 

Vær aktiv, men ikke ta over

Vis initiativ og smidighet under samtalen. Still gjerne spørsmål, og pass på at du får flettet inn dine budskap, selv om det ikke spørres direkte etter dem. Avklar eventuelle uklare spørsmål før du svarer, men ikke avbryt intervjueren. Hold god blikkontakt og tenk på hva kroppsspråket ditt signaliserer! 

Vis at du er motivert

Enhver arbeidsgiver ønsker medarbeidere som har lyst til å gjøre en god jobb, og er oppriktig interessert i oppgaver og fagfelt. Begrunn din interesse for jobben, og vis hvordan den også har forbindelse med f.eks. studievalg, fritidsinteresser eller frivillige verv. 

Rolleforståelse

Vis at du har skjønt hvilke roller den som ansettes skal innta. Sentrale skiller går for eksempel mellom byråkratiske versus politiske roller/påvirkningsroller, og mellom administrative versus faglige roller. 

Presenter din akademiske kompetanse

Som akademiker må du være ekstra god til å vise sammenhengene mellom dine studier, annen relevant erfaring og arbeidsoppgavene i den jobben du søker. Bruk gode eksempler til å illustrere, og vis både resonnerende og reflekterende ferdigheter i praksis.Pass på at du gjennomgående er mest opptatt av å vise arbeidsgiver hva du kan tilby, ikke bare hva arbeidsgiver kan tilby deg. 

Beregn ditt publikum

Ikke alle arbeidsgivere er like kjent med terminologien innen spesifikke fagområder, eller innholdet i grader og karaktersystem. Oversett det du har gjort til alminnelig og lettfattelig språk! 

Svar ærlig og strategisk

I løpet av et intervju vil det som regel dukke opp kinkige spørsmål, for eksempel ”hva vil du si er dine svakeste sider?” Svar sant og relevant i forhold til jobben, men si heller ikke mer enn du behøver. Vis dessuten at du har selvinnsikt, og tar ansvar for din innflytelse på andre. 

Intervju – mer enn selve samtalen

Fra du går inn hoveddøra til du går ut igjen, er du i praksis på et jobbintervju. Vær bevisst på at du kan bli observert, og opptre derfor profesjonelt fra du kommer til du går.