Snakk med noen anonymt

Akutte hjelpetjenester

Trenger du hjelp innen et døgn?

  • Ring fastlegen og spør om hastetime.

Trenger du hjelp/støtte med en gang?

  • Ring legevakten på 116 117 eller møt opp på legevakten.
  • Adressen er Storgata 40, Oslo.
  • Gjelder både fysiske og psykiske problemstillinger.

Akutt fare for liv og helse?

  • Ring ambulanse på 113.