Metakognitiv gruppe for bekymring og angst

Hva er det?Gruppen er et behandlingstilbud for studenter som strever med bekymring og angstplager. Gruppen går over 8 samlinger, 6-8 deltagere i hver gruppe., og ledes av to psykologspesialister.

Vi deler erfaringer og gjør øvelser sammen. Behandlingen har dokumentert god effekt på angstplager. 

Hvordan bli med i gruppen?Hvis  du er interessert i å delta i gruppen så sender du inn søknad om samtaletilbud, og spesifiserer i teksten at du ønsker gruppebehandling. Inntaksteamet vurderer om det er plasser i gruppen,  og om gruppebehandling er et tilbud som passer dine behov. Hvis gruppe er aktuelt så vil du bli innkalt til en vurderingssamtale i forkant, for å avklare om det passer for deg.