Da jeg begynte å studere, møtte jeg på flere nye utfordringer. Prestasjonsangst, karakterpress, det å skulle bli kjent med helt nye mennesker. Ofte fikk jeg følelsen av å ikke være god nok. Min egen relasjon til meg selv var ikke noe jeg hadde reflektert så mye over, men nå har det blitt noe jeg aktivt jobber med.

Bli bedre kjent med deg selv

Hva trenger du for å ha det bra? Hva er viktig for deg? Hvilke ønsker og mål har du, hva gjør deg glad, trist, sint, motivert? Når vi blir kjent med andre, er dette ting vi er interessert å få vite, men det er ikke alltid vi er like bevisste på disse tingene ved oss selv. Å bruke tid på å bli kjent med deg selv kan hjelpe deg å sette mer pris på styrkene dine, ta hensyn til egne begrensninger, og se hva du kan jobbe med for å få det bedre.

Det å skrive dagbok kan være et fint verktøy. Jeg bruker dagboken som en slags samtale med meg selv, skriver ned små og store ting jeg har opplevd, ting jeg er takknemlig for, ting jeg har fått til og ikke fått til. Det er en måte å sortere tanker og følelser på, og reflektere rundt hvem man er.

Kjenn på dine egne grenser

Noen ganger må vi sette grenser for oss selv og andre, andre ganger kan det være lurt å utfordre seg selv. Å reflektere rundt egne følelser og behov kan hjelpe oss å forstå hvor grensene våre går. Dette syntes jeg var vanskelig da jeg var ny student – hvor mye tid og energi skulle jeg bruke på studiene, jobben, det sosiale? I starten ville jeg gjerne si ja til alt, men lærte av erfaring at jeg av og til er nødt til å si nei, både til meg selv og andre. Det er bare du som vet hva som er riktig for deg, derfor er det viktig å ta hensyn til seg selv og være bevisst på egne grenser.

Hvordan snakker du til deg selv?

For å bygge en god relasjon til deg selv er det lurt å bli bevisst på din egen indre dialog. Møter du deg selv med aksept og forståelse, eller er du kritisk og dømmende? Det kan være en fin øvelse å tenke at du snakker med en venn. Hvordan ville du møtt en venn som fortalte om noe vondt som hadde skjedd, noe fint, noe de var bekymret for? Det er ingen grunn til å behandle deg selv noe dårligere. Å vise støtte og medfølelse med seg selv kan kjennes litt uvant, men det går an å øve på, og det er mulig å snu de kritiske tankene. En konstruktiv og vennlig selvdialog kan hjelpe deg i møte med små og store utfordringer.

Tilbring tid med deg selv

Gode vennskap krever at vi setter av tid til å ivareta dem, og det gjelder også vår relasjon til oss selv. Vi tilbringer tid med oss selv hver dag, men hva fyller vi den med? Som student er det lett å tenke på alt man burde gjøre, og det kan være fristende å unngå det. Men hva har du egentlig lyst til, hvis du kunne velge? Det kan være fint å sette av noen timer i kalenderen til egentid hvor du gjør noe for deg selv som du har glede av.

Vær tålmodig med deg selv

Å få en god relasjon til seg selv tar tid. Vi har alle gode og dårlige dager, og vi kan møte på situasjoner og påkjenninger som setter relasjonen på prøve. Derfor er det viktig å være raus og tålmodig. Vennskap kan gå gjennom gode og dårlige perioder, uten at det betyr at man slutter å være glad i hverandre.