Søk om helserefusjon

Er du SiO-student og har betalt semesteravgift, kan du søke om å få tilbakebetalt helserelaterte utgifter hos fastlegen over 450 kr i året. Det betyr at du selv betaler maks 450 kr i året, og vi dekker resten av utgiftene.Les mer om refusjonsordningen.

Avbestilling av time

Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille timen senest 24 timer før avtalen for å unngå gebyr. For ikke-digitale brukere er fristen på mandager senest kl 9 samme dag som timeavtalen.