Ved oppstart av behandling i SiO Psykisk helse kan du gi oss tilbakemelding om hvordan du opplever behandlingen du får hos oss og om du har andre ønsker eller behov.

Kartlegging via Norse Feedback
Vi bruker et kartleggingsverktøy som heter Norse Feedback for å kartlegge og følge opp behandlingen hos våre psykologer og psykiatere. Dette er et selvrapporteringsverktøy der du som student får spørsmål om vanlige ting innenfor psykisk helse, gir tilbakemelding på hvordan du opplever behandlingen du får hos oss og om du har andre ønsker eller behov. Gjennom dine tilbakemeldinger kan du og din behandler få god forståelse for hvorfor du søker hjelp og tilpasse behandlingen så godt som mulig.

Du mottar SMS ved oppstart av behandling
Ved oppstart av behandlingen din kan du få SMS med lenke og innlogging til Norse feedback verktøyet. Dette er en SMS med trygg utfylling. Du svarer på spørsmålene før du møter til time, og behandler mottar en visuell fremstilling av hvordan du har det. Tilbakemeldingen kan gjøres på mobil, nettbrett eller PC. Tilbakemeldingen du gir oppbevares trygt.