Filtrer
Anders Sandvei

Anders jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2013. Anders har jobbet i SiO Helse siden 2007. Anders har tidligere jobbet ved Haukeland Universitetssykehus, Radiumhospitalet og Diakonhjemmet Sykehus. 

Fra 01.09.19 jobber Anders 50% med pasienter og 50% med administrasjon. Du kan velge time enten hos Anders eller hos fastlegevikar Nayab Jabbar.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Anna-Lena Lie

Anna-Lena jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i tillegg til allmennmedisin. Anna-Lena har jobbet ved SiO Helse siden 2004. 

Stilling
40 %
Spesialisering
Fødselshjelp, kvinnesykdommer og allmennmedisin
Anne Aalgaard

Anne jobber som fastlege i SiO Helse Holbergsgate 21. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo, og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Anne har tidligere jobbet ved Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold, Oslo Universitetssykehus Ullevål, som fastlege i Østfold og ved Helsestasjon for ungdom i Oslo.
Anne har nylig blitt ansatt på en 100% stilling i SiO Helse, og har derfor ledig kapasitet.

Stilling
100%
Spesialisering
Under spesialisering i allmennmedisin
Anne Gurine Høie

Anne Gurine Høie jobber hos SiO Helse Blindern. Hun har jobbet som fastlege hos SiO siden mai 2016. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo. Tidligere jobbet om som lege ved skadelegevakten Oslo Universitetssykehus og som allmennlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Brynjar Saunes Bye

Brynjar jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21. Han har sin teoretisk utdannelse fra Pécsi Medical School i Ungarn. Brynjar har erfaring innen allmennmedisin fra fastlegepraksis i distrikts-Norge og i Oslo og har tilleggskompetanse innen diett, trening og idrettsskader.

Stilling
100 %
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Eline Caspersen Grimsmo

Eline jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern.
Eline har tidligere jobbet som fastlegevikar i SiO Helse og fastlegevikar ved Østerås Legekontor. I tillegg er Eline spesialist i psykiatri og har jobbet ved Blakstad Sykehus, DPS i Asker og Bærum og psykiatriarisk akutt team. Hun har jobbet ved Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet, Overlege på Ullevål sykehus, regional avdeling for spiseforstyrrelser, samt jobbet på legevakten i Drammen. Eline er godkjent kognitiv terapeut.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Herulf Bjerke Torset

Herulf jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2000. Herulf har jobbet i SiO Helse siden 2011. Før dette har han drevet privat praksis i Spania.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Jonas Thomassen

Jonas jobber som turnuslege ved SiO Helse i Holdbergsgate 21. I første del av turnusen var han på Ullevål Sykehus. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo. Jonas er også utdannet fysioterapeut og jobbet som dette før medisinstudiene.

Stilling
100 %
Spesialisering
Lege i spesialisering del 1 (turnuslege)
Kathleen Henriksen

Kathleen jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2014. Kathleen har jobbet i SiO Helse siden 2008. Kathleen har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus som overlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Kine Lynum

Kine jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Tromsø og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2011. Kine har jobbet i SiO Helse siden 2006. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Blakstad sykehus og ved Helsestasjon for barn og ungdom.

Kine har permisjon ut 2020. Nayab Jabbar jobber som vikar for Kine.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Knut Christian Lundekvam

Knut jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen. Knut har jobbet i SiO Helse siden 2014. Tidligere har han jobbet ved Kristiansand sykehus, som fastlegevikar ved Unimed Helse, ved Akershus Universitetssykehus og ved Oslo legevakt allmennseksjonen. Han har også tatt sidespesialisering ved Olafiaklinikken i Oslo innenfor seksuelt overførbare sykdommer og andre forstyrrelser relatert til underliv.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Kristin Riple

Kristin jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og Blindern. Hun er utdannet ved Medical University of Pecs og er spesialist i allmennmedisin. Kristin har jobbet i SiO Helse siden 2012. Hun har flere års erfaring innen radiologi og har tidligere jobbet ved Ullevål Universitetssykehus, Nordlandssykehuset i Bodø og Bærum sykehus.

Stilling
80 %
Spesialisering
Allmennmedisin
Kristina Spro

Kristina jobber som fastlegevikar ved SiO Helse Nydalen og Blindern. Hun er utdannet ved NTNU, og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Kristina har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus og ved Oslo Kommunal Legevakt. Kristina snakker fransk.

Stilling
100%
Spesialisering
Lege i spesialisering
Linn Therese Schreiner

Linn Therese Schreiner er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i allmennmedisin og jobber i Holbergsgate 21. Før hun begynte i SiO Helse, har hun jobbet to år på Revmatismesykehuset på Lillehammer og seks år ved andre fastlegekontorer utenfor Oslo. Hun har i tillegg erfaring fra sykehjem og helsestasjon for barn og ungdom.

Stilling
Fastlege
Spesialisering
Mana Aune

Mana jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Mana har tidligere jobbet ved Oslo Legevakt Allmennseksjonen, Ullevål Universitetssykehus og Akershus Universitetets sykehus.
Mana er i permisjon til september 2020.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Nayab Jabbar

Nayab jobber som fastlegevikar for Kine Lynum og Anders Sandvei i SiO Helse. Hun har tidligere jobbet som fastlegevikar i allmennpraksis både på Stovner og i Sandefjord

Stilling
100 %
Spesialisering
Under spesialisering
Saleh Eltigani

Saleh jobber som fastlegevikar for Kine Lynum og Anders Sandvei i SiO Helse. Han jobber på SiO Helse Blindern og SiO Helse Nydalen. Saleh har tidligere jobbet ved Lovisenberg sykehus og på Kommunal akutt døgnenhet (KAD). Han fullførte også sin spesialistutdanning for leger del 1 (LIS1) ved SiO Helse.

Saleh har permisjon til august 2020.

Stilling
100%
Spesialisering
Under spesialisering i allmennmedisin
Sara Grodås

Sara jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen og er under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin. Sara har jobbet i SiO Helse siden 2014. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Rikshospitalet og ved helsestasjon for barn.

Sara har permisjon til desember 2020.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin
Svend Øyvind Sandem

Svend jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Svend har lang erfaring etter å ha jobbet ved SiO Helse i mange år. Før han startet i SiO Helse jobbet han ved Kongsberg sykehus, Aker sykehus og som fastlege med legevakt flere steder i Nord-Norge.

Stilling
50%
Spesialisering
Allmennmedisin