Filtrer
Aida Kevelj Klafstad

Aida jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21 og i Nydalen. Hun er utdannet ved Universitet i Oslo og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2018. Aida har tidligere jobbet ved Arendal sykehus, helsestasjon for ungdom og Nydalen distriktspsykiatriske poliklinikk. Aida har erfaring innen allmennmedisin fra fastlegepraksis i Tvedestrand og Oslo, fra Aleris Medisinske Senter på Frogner og fra Oslo kommunale legevakt.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Aleksander Thorne

Aleksander jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern og i Nydalen. Han er utdannet lege ved NTNU i Trondheim og er spesialist i allmennmedisin. Han har tidligere jobbet ved hjerte- og lungemedisinsk avdeling i Skien og har fem års erfaring som allmennlege ved Porsgrunn Legesenter.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Anders Sandvei

Anders jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2013. Anders har jobbet i SiO Helse siden 2007. Anders har tidligere jobbet ved Haukeland Universitetssykehus, Radiumhospitalet og Diakonhjemmet Sykehus. 

Anders jobber 50% med pasienter og 50% med administrasjon.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Anna-Lena Lie

Anna-Lena jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i tillegg til allmennmedisin. Anna-Lena har jobbet ved SiO Helse siden 2004. 

Anna-Lena har permisjon frem til mars 2021. Kristin Torgersen er vikar for henne frem til dette

Stilling
40 %
Spesialisering
Fødselshjelp, kvinnesykdommer og allmennmedisin
Anne Aalgaard

Anne jobber som fastlege i SiO Helse Holbergsgate 21. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Anne har tidligere jobbet ved Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Østfold, Oslo Universitetssykehus Ullevål, som fastlege i Østfold og ved Helsestasjon for ungdom i Oslo.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Anne Gurine Høie

Anne Gurine Høie jobber hos SiO Helse Blindern. Hun har jobbet som fastlege hos SiO siden mai 2016. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo. Tidligere jobbet om som lege ved skadelegevakten Oslo Universitetssykehus og som allmennlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Brynjar Saunes Bye

Brynjar jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21. Han har sin teoretisk utdannelse fra Pécsi Medical School i Ungarn. Brynjar har erfaring innen allmennmedisin fra fastlegepraksis i distrikts-Norge og i Oslo og har tilleggskompetanse innen diett, trening og idrettsskader.

Brynjar Bye har permisjon og Nayab Jabbar er hans vikar frem til september 2021.

Stilling
100 %
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Eline Caspersen Grimsmo

Eline jobber som fastlegevikar for Kine Lynum og jobber ved SiO Helse Blindern. Eline har tidligere jobbet som fastlegevikar ved Østerås Legekontor. I tillegg er Eline spesialist i psykiatri og har jobbet ved Blakstad Sykehus, DPS i Asker og Bærum og psykiatriarisk akutt team. Hun har jobbet ved Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet, Overlege på Ullevål sykehus, regional avdeling for spiseforstyrrelser, samt jobbet på legevakten i Drammen. Eline er godkjent kognitiv terapeut.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Herulf Bjerke Torset

Herulf jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2000. Herulf har jobbet i SiO Helse siden 2011. Før dette har han drevet privat praksis i Spania.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Kathleen Henriksen

Kathleen jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2014. Kathleen har jobbet i SiO Helse siden 2008. Kathleen har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus som overlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Kine Lynum

Kine Lynum har sluttet ved SiO Helse. Saleh Ahmed Eltigani overtar hennes pasientliste fra 01.02.2021.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Kristin Riple

Kristin jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate. Hun er utdannet ved Medical University of Pecs og er spesialist i allmennmedisin. Kristin har jobbet i SiO Helse siden 2012. Hun har flere års erfaring innen radiologi og har tidligere jobbet ved Ullevål Universitetssykehus, Nordlandssykehuset i Bodø og Bærum sykehus.

Stilling
80 %
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Kristin Torgersen

Kristin jobber som fastlegevikar ved SiO Helse Holbergsgate 21. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, som fastlege på Romsås og ved Helsestasjon for barn og ungdom.

Stilling
100%
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Kristina Spro

Kristina jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og Blindern. Hun er utdannet ved NTNU, og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Kristina har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus og ved Oslo Kommunal Legevakt. Kristina snakker fransk.

Stilling
100%
Spesialisering
Lege i spesialisering
Linn Therese Schreiner

Linn Therese Schreiner er utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i allmennmedisin og jobber i Holbergsgate 21. Før hun begynte i SiO Helse, har hun jobbet to år på Revmatismesykehuset på Lillehammer og seks år ved andre fastlegekontorer utenfor Oslo. Hun har i tillegg erfaring fra sykehjem og helsestasjon for barn og ungdom.

Stilling
Fastlege
Spesialisering
Spesialist i allmennmedisin
Martin Nygaard

Martin jobber som turnuslege ved SiO Helse på Blindern

Stilling
100 %
Spesialisering
Lege i spesialisering del 1 (turnuslege)
Nayab Jabbar

Nayab jobber som fastlegevikar for Brynjar Saunes Bye i SiO Helse i Holbergsgate 21 og i Nydalen. Hun har tidligere jobbet som fastlegevikar i allmennpraksis både på Stovner og i Sandefjord

Stilling
100 %
Spesialisering
Under spesialisering
Saleh Eltigani

Saleh jobber som fastlege på SiO Helse Blindern. Han har tidligere jobbet ved Diakonhjemmets sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Al-Fashir Universitetssykehus, Elbanjadeed Universitetssykehus og Soba Universitetssykehus.

Stilling
100%
Spesialisering
Under spesialisering i allmennmedisin
Sara Grodås

Sara jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og Blindern. Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen og er under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin. Sara har jobbet i SiO Helse siden 2014. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Rikshospitalet og ved helsestasjon for barn.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin
Svend Øyvind Sandem

Svend jobber som fastlege ved SiO Helse Blindern. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Svend har lang erfaring etter å ha jobbet ved SiO Helse i mange år. Før han startet i SiO Helse jobbet han ved Kongsberg sykehus, Aker sykehus og som fastlege med legevakt flere steder i Nord-Norge.

Svend Sandem går av med pensjon i mars 2021. Hans pasientliste overtas av Martin Vold fra 01.04.2021. Martin Vold er spesialist i allmennmedisin og begynner som fastlege på SiO Helse Blindern fra april 2021.

Stilling
50%
Spesialisering
Allmennmedisin