Filtrer
Anders Sandvei

Anders jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og St. Olavs gate 32. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2013. Anders har jobbet i SiO Helse siden 2007. Anders har tidligere jobbet ved Haukeland Universitetssykehus, Radiumhospitalet og Diakonhjemmet Sykehus. 

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Anna-Lena Lie

Anna-Lena jobber som fastlege ved SiO Helse Holbersgate 21. Hun er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i tillegg til allmennmedisin. Anna-Lena har jobbet ved SiO Helse siden 2004. 

Stilling
40 %
Spesialisering
Fødselshjelp, kvinnesykdommer og allmennmedisin
Anne Gurine Høie

Anne Gurine Høie jobber hos SiO Helse Holbergsgate 21. Hun har jobbet som fastlege hos SiO siden mai 2016. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er snart ferdig med spesialiseringen i allmennmedisin. Tidligere jobbet om som lege ved skadelegevakten Oslo Universitetssykehus og som allmennlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Fastlege
Birgit Dahl-Jørgensen

Birgit jobber som fastlege ved SiO Helse St. Olavs gate 32. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Birgit har lang erfaring, - hun har jobbet ved SiO Helse i mange år. Før hun kom hit har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Radiumhospitalet, Aker sykehus, legevakten i Oslo og som fastlege i Frogner og på Stovner.

Stilling
80 %
Spesialisering
Allmennmedisin
Brynjar Saunes Bye

Brynjar jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21. Han har sin teoretisk utdannelse fra Pécsi Medical School i Ungarn. Brynjar har erfaring innen allmennmedisin fra fastlegepraksis i distrikts-Norge og i Oslo og har tilleggskompetanse innen diett, trening og idrettsskader.

Stilling
100 %
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Herulf Bjerke Torset

Herulf jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2000 og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Herulf har jobbet i SiO Helse siden 2011. Før dette har han drevet privat praksis i Spania.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Kathleen Henriksen

Kathleen jobber som fastlege ved SiO Helse St. Olavs gate 32. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2014. Kathleen har jobbet i SiO Helse siden 2008. Kathleen har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus som overlege.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Kine Lynum

Kine jobber som fastlege ved SiO Helse St. Olavs gate 32. Hun er utdannet ved Universitetet i Tromsø og fullførte sin spesialisering innen allmennmedisin i 2011. Kine har jobbet i SiO Helse siden 2006. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Blakstad sykehus og ved Helsestasjon for barn og ungdom.

Stilling
100%
Spesialisering
Allmennmedisin
Knut Christian Lundekvam

Knut jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og St. Olavs gate 32. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og er under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin. Knut har jobbet i SiO Helse siden 2014. Tidligere har han jobbet ved Kristiansand sykehus, som fastlegevikar ved Unimed Helse, ved Akershus Universitetssykehus og ved Oslo legevakt allmennseksjonen. Han har også tatt sidespesialisering ved Olafiaklinikken i Oslo innenfor seksuelt overførbare sykdommer og andre forstyrrelser relatert til underliv.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning i allmennmedisin
Kristin Riple

Kristin jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og St. Olavs gate 32. Hun er utdannet ved Medical University of Pecs og er spesialist i allmennmedisin. Kristin har jobbet i SiO Helse siden 2012. Hun har flere års erfaring innen radiologi og har tidligere jobbet ved Ullevål Universitetssykehus, Nordlandssykehuset i Bodø og Bærum sykehus.

Stilling
80 %
Spesialisering
Allmennmedisin
Kristin Torgersen

Kristin jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, som fastlege på Romsås og ved Helsestasjon for barn og ungdom. Kristin tar over listen til Helle Gjedebo

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning innenfor allmenmedisin
Mana Aune

Mana jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og er under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin. Mana har tidligere jobbet ved Oslo Legevakt Allmennseksjonen, Ullevål Universitetssykehus og Akershus Universitetets sykehus.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist i allmennmedisin
Sara Grodås

Sara jobber som fastlege ved SiO Helse Nydalen og St. Olavs gate 32. Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen og er under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin. Sara har jobbet i SiO Helse siden 2014. Tidligere har hun jobbet ved Akershus Universitetssykehus, Rikshospitalet og ved helsestasjon for barn.

Stilling
100%
Spesialisering
Under videreutdanning som spesialist innen allmennmedisin
Svend Øyvind Sandem

Svend jobber som fastlege ved SiO Helse Holbergsgate 21. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i allmennmedisin. Svend har lang erfaring etter å ha jobbet ved SiO Helse i mange år. Før han startet i SiO Helse jobbet han ved Kongsberg sykehus, Aker sykehus og som fastlege med legevakt flere steder i Nord-Norge.

Stilling
50%
Spesialisering
Allmennmedisin