Som fastlegepasient er egenandelen for en vanlig konsultasjon kr 152 hos lege som ikke er spesialist i allmennmedisin og kr 201 hos spesialist. Det kan komme tillegg for utstyr brukt ved undersøkelse og for prøvetaking.

Som fastlegepasient hos oss får du tilgang på en veldig bra refusjonsordning om du har helseutgifter på mer enn 350,- i året.  

Du kan søke om refusjon for alle helseutgifter du har, så lenge de er godkjente som egenandeler (Egenandelstak 1 hos HELFO), - ved at behandleren du går til har offentlig driftstilskudd.

Eksempler på utgifter du kan søke om å få tilbakebetalt er:
  •     Lege  
  •     Psykolog
  •     Medisiner og utstyr på blå resept
  •     Poliklinikk på sykehus
  •     Røntgen
  •     Pasientreiser, f.eks. transport til og fra sykehus
  •     Spesialister med driftstilskudd (avtale med et regionalt helseforetak)

Utgifter til materiell som brukes til undersøkelse eller behandling, ekspedisjonsutgifter (og forsendelser) eller reisevaksiner, dekkes ikke av refusjonsordningen.

Hvis utgiftene dine går over frikortgrensen på 2205,- (Egenandelstak 1 i 2017), blir de dekket av HELFO. Når utgiftene overstiger frikortgrensen, får du automatisk tilsendt frikort fra HELFO for resten av året.

Slik søker du om tilbakebetaling

Du velger selv om du vil søke om refusjon hvert semester eller hvert år. Fristen for å søke om refusjon er 16. juli for vårsemesteret, og 31. januar for høstsemesteret eller for hele året.  

Du kan søke om refusjon her

Pengene blir satt inn på kontoen din innen 31. august (refusjon for vårsemester) eller innen 30. april (refusjon høstsemester/hele året).

Student ved Kjeller, Sandvika eller Kongsvinger?

Er du student ved HiOA Kjeller, Sandvika eller Kongsvinger, og ikke har fastlege hos oss, kan du søke om refusjon for helseutgifter på mer enn 500,- i året. Informasjonen om refusjon og utbetaling, gjelder for deg også.  

Du som er student ved Kjeller, Sandvika eller Kongsvinger kan søke om refusjon her