Ansatte ved UiO og SiO kan benytte fastlegetjenesten i SiO. De kan også benytte vårt reisevaksinasjonstilbud.

Dette gjelder også ph.d.-kandidater med tilknytning til UiO, barn av UiO ansatte frem til 16 år, samt pensjonerte UiO-ansatte som har hatt fastlege i SiO.

Ansatte ved UiO og SiO kan ikke benytte tilbudene ved tannhelse, psykisk helse og rådgiving.

 

Les mer om å bytte fastlege.