Alle studenter, med norsk fødselsnummer og som har betalt semesteravgift til SiO, kan ha fastlegen sin hos oss. Våre fastleger er fordelt på tre legekontorer, og har mye kunnskap om vanlige helseproblemer for studenter.

Informasjon om COVID-19-vaksine, se her

DU KAN KOMME INN TIL VANLIG LEGETIME
På grunn av pandemien ønsker vi at problemstillinger som ikke krever fysisk undersøkelse, forsøkes løst via videokonsultasjon med fastlegen. Du bestiller videotime på Helsenorge.no.

Hvis du derimot trenger en oppmøteavtale, må du for tiden ringe oss på 22 85 33 00 for å avtale tidspunkt.

Du må ikke komme til våre lokaler hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller har annen pågående mistanke om covid-19. For vanlige symptomer på covid-19, se her.

For oppdaterte råd til befolkningen, les mer på helsenorge.no

KORONATESTING
Du kan bestille test for COVID-19: Les mer her.

Dersom du trenger akutt helsehjelp, kontakt legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse ring 113

VI TILBYR DIGITAL TIMEBESTILLING TIL LEGE

Vi har fire ulike timetyper:

a) Vanlig legetime (oppmøte)
En vanlig avtale hos legen varer i ca. 15-20 minutter. Lengre avtaler kun etter forhåndsavtale eller ved første svangerskapskontroll og førerkortattester (ta i så fall kontakt med oss per telefon). Les om forberedelser til timen her.

b)    Hastetime (oppmøte)
For hastetimer gjelder kun én problemstilling som av medisinske årsaker ikke kan vente mer enn ett døgn. Les om forberedelser til timen her.

c)    Videotime
Videotime er som er en vanlig legetime, bare over video via appen SiO Helse. eller nettleser (støttes kun av Google Chrome og Firefox).

d)    E-konsultasjon (tekst)
Denne timetypen kan du bruker til å stille et medisinsk spørsmål til fastlegen din på en sikker måte. Du kan forvente svar på tekstkonsultasjoner innen fem virkedager.
Denne tjenesten kan ikke brukes ved akuttsituasjoner. Sykemelding, henvisning og legeerklæringer krever oppmøte.

Digital reseptfornyelse (uten oppmøte)
Digital reseptfornyelse uten oppmøte gjelder kun for faste medisiner eller behovsmedisiner for deg som har vært til undersøkelse hos oss tidligere, og hvor legen din har forskrevet denne medisinen til deg før. Det er viktig at du først sjekker om du allerede har aktive resepter under fanen «Legemidler» på Helsenorge.no. Du må beregne inntil fem virkedager til resepten er fornyet. Du får en melding når resepten din er klar.

Sovemedisiner, beroligende og smertestillende vil kun i sjeldne unntakstilfeller kunne fornyes på denne måten hvis det allerede foreligger en avtale med fastlegen din om dette. Husk at for en del faste medisiner vil legen din kreve at du møter til kontroll minst en gang årlig for å kunne justere og planlegge doseringen fremover.

Kontakt resepsjonen digitalt
Du kan stille et praktisk spørsmål til resepsjonen ved SiO Helse ved å sende en melding fra helsenorge.no. Kontakt om faglige spørsmål må gå til legen din direkte (se digital timebestilling over)

AVBESTILLING AV TIME?
Avbestilling av en time/konsultasjon må gjøres på virkedager (man-fre), senest 24 timer i forveien for å unngå å bli belastet med et gebyr. Dette gjøres på nettsidene til HelseNorge.

Ved avbestilling av legetime mindre enn 24 timer i forveien må du ringe oss på 22 85 33 00. 

AKUTT SYK?
Er du akutt syk og har behov for legetime samme dag kan du benytte en av våre hastetimer. Hastetimer gjøres tilgjengelige for bestilling samme dag enten via elektronisk timebestilling (e-hastetime) eller ved å ringe 22 85 33 00 når legekontoret åpner. Mistenker du urinveisinfeksjon må du ha med deg morgenurin.

NØDHJELP
Er det utenom våre åpningstider kan du kontakte Oslo Legevakt, som er åpen hele døgnet eller ringe nødnummeret 113.

Dette bør du lese for å forberede deg til legetimen din.

Om du ikke vil bestille time på helsenorge.no, kan du ringe oss for en timebestilling.

22 85 33 00

Se våre fastleger