Hvem kan starte en forening?

Mer enn 450 foreninger er registrert hos SiO.  Det er derfor smart å sjekke i foreningsoversikten om det finnes en tilsvarende forening fra før.Er dere en liten gjeng studenter (minst 4 personer dersom dere studerer ved UiO) med en felles interesse eller mål, kan dere i praksis starte en forening. Start med å bli enige om hva foreningen skal gjøre, og hva den skal hete.Ulike regler på studiestedeneDet er litt ulike regler for registrering av studentforeninger, avhengig av studiested. Vi anbefaler deg å starte med å sjekke reglene for studiestedet som er aktuelt for deg.Regler for å starte forening ved UiORegler for å starte forening ved OsloMetDet er også mulig å starte en forening som hører til i en studentby (for eksempel Sogn, Bjølsen eller Kringsjå). Da følger dere Reglement for studentforeninger i SiOs studentbyer.Reglement for foreninger ved StudentbyerOg til slutt, dersom foreningen ikke skal drives på UiO, OsloMet eller en studentby, må foreningen følge Velferdstingets reglement for studentforeninger.Reglement for studentforeninger hos Velferdstinget

Hvis dere ikke hører til UiO eller OsloMet må det komme tydelig frem at foreningen er for studenter som studerer i Oslo

Ta en siste sjekk

Det er smart å tenke seg om en ekstra gang før du setter i gang med å starte en forening. Bruk et minutt sammen med kollegene dine, og svar på disse spørsmålene:

 • Ønsker du at gruppen skal være et demokrati hvor medlemmene sammen bestemmer gruppens retning?
 • Ønsker du at gruppen skal fortsette å eksistere også etter at du er ferdig å studere?
 • Ønsker du at gruppen skal søke om og tjene penger for å gjøre aktivitetene enda bedre?
 • Er du forberedt på styremøter, generalforsamlinger og andre formaliteter som er nødvendig for at gruppen skal være en forening?

Lag en uformell oppstartsgruppe

Start med å sette sammen en oppstartsgruppe på 3-6 personer. Det er denne gruppen som planlegger og gjør klart slik at foreningen kan bli stiftet. Det er en stor fordel at noen av medlemmene fra oppstartsgruppen også er med videre i foreningsstyret. Oppstartsgruppen skal gjøre følgende:

 • Bestemme foreningens navn
 • Bestemme foreningens formål
 • Skrive foreningens vedtekter
 • Invitere til stiftelsesmøte
 • Finne styremedlemmer til foreningen (ofte flere av medlemmene fra oppstartsgruppen)
 • Eventuelt sette opp et budsjett for det første semesteret/året

Spre ordet om at dere skal starte en forening. Snakk med folk, heng opp plakater på steder der mulige medlemmer kan se dem og bruk sosiale medier. Husk å fortelle om når og hvor dere skal ha stiftelsesmøtet

Har dere lyst til å promotere stiftelsesmøtet deres på SiOs eventkalender? Da kan dere ta kontakt med oss på eventkalender@sio.no - så hjelper vi dere gjerne med det.

Lag foreningens vedtekter

Vedtektene er de grunnleggende reglene i foreningen, og sier hvordan foreningen skal drives, hva som er formålet med foreningen, hvordan generalforsamling/allmøte gjennomføres, hvem som kan bli medlemmer, hvordan styret velges, medlemmers rettigheter, økonomiske og juridiske forhold, samt hvordan foreningen kan nedlegges. Vi har laget eksempelvedtekter som kan brukes når dere skal skrive foreningens vedtekter. Her har vi også skrevet forklaringer på de forskjellige delene av vedtektene.

Her er eksempelvedtektene med forklaringerHer er de samme eksempelvedtektene uten forklaringerMerk at eksempelvedtektene ble endret i desember 2019. Om dere allerede har laget vedtekter basert på de gamle er det helt greit.

Tips!

Det er ofte lettere å promotere foreningen når den er oppe og går, så til stiftelsesmøtet kan dere sette søkelys på å invitere studenter dere tror kan være interessert i å sitte i styret.

Hold et stiftelsesmøte

På stiftelsesmøtet bestemmes foreningens formål:

 • Hva skal foreningen fokusere på?
 • Hvem den skal være for?
 • Hvilke lover (vedtekter) skal foreningen ha?

Det er viktig at oppstartsgruppa er enige om vedtekter og formål før de presenteres for deltakerne på stiftelsesmøtet. Nye innspill og forslag på stiftelsesmøtet kan imidlertid føre til at dere må gjøre endringer i vedtekter og formål. Det er alltid de tilstedeværende på stiftelsesmøtet som endelig beslutter foreningens vedtekter. Dette er grunnleggende viktig for å sikre en god demokratisk prosess i opprettelsen av foreningen.Stiftelsesmøtet velger også foreningens styre, og eventuelle aktivitetsplaner og budsjett for kommende periode. Et minimum for å opprette foreningen, er at vedtekter er bestemt og et styre er valgt.Velg én person til å skrive protokoll (referat) fra møtet, og 2 personer til å undertegne protokollen. Protokollen må være på plass når foreningen skal registreres i Brønnøysundregisteret og å få et organisasjonsnummer.Eksempel på saksgang for stiftelsesmøteEksempel på referat fra stiftelsesmøte

Tips til oppstartsmøtet

Lokale

Siden dere ennå ikke har mulighet til å booke rom på lærestedet, kan stiftelsesmøtet holdes på et offentlig sted, for eksempel en kafé. Om dere regner med at mange kommer, kan dere høre med en av studentpubene om dere kan holde stiftelsesmøtet der. 

Innkalling

Kall inn til stiftelsesmøtet i god tid, og bruk kanalene dere har tilgjengelig. Dere kan for eksempel invitere på Facebook, via Canvas eller snakke i en relevant forelesning.

Har dere lyst til å promotere stiftelsesmøtet deres på SiOs eventkalender? Da kan dere ta kontakt med oss på eventkalender@sio.no - så hjelper vi dere gjerne med det.

Ordstyrer

Velg ut en person som har ansvar og styre hvem som har ordet. Det kan være mange tanker og idéer, så det kan være lurt å ha en utvalgt person som har dette som oppgave. Dersom det skal gjøres valg kan det være lurt at ordstyrer er en som ikke stiller til valg. 

Referent

Det er viktig at stiftelsesmøtet blir riktig dokumentert, både for historikken i foreningen, men også fordi dette er papirer dere må sende inn til ulike etater. Det kan være nyttig å ha en referat-mal liggende (se dokumentet over), slik at det blir gjort riktig med en gang.

Protokollunderskrivere

Personer til å skrive under på referatet/protokollen trengs ikke forberedes i forkant, men kan velges på selve møtet. De skal lese gjennom referatet og skrive under på at det som står stemmer med det som skjedde på møtet.

Tellekorps

Er det valg av nye styremedlemmer og mer enn en kandidat på stillingen/ene, må det velges et tellekorps av forsamlingen. Tellekorpset organiserer "telling av hender" ved åpent valg, og "utdeling, innhenting og telling av lapper" ved hemmelig valg. Ved hemmelig valg holder det å si hvem som fikk flest stemmer, ikke hvor mange stemmer hver fikk.

Alkoholservering

Det anbefales å holde diskusjonene og valg edruelig, og gjerne vente med alkoholservering til etter møtet. Ordstyrer og de som presenterer de ulike sakene bør selvsagt være edru.

Registrere foreningen i SiOs foreningsoversikt

Når foreningen formelt er startet opp og vedtektene er på plass, er det på tide å registrere foreningen.

Registrer foreningen

Logg deg inn på Min side og se i Min side menyen etter overskriften Foreninger. Under Foreninger finner du lenken Opprett forening.Deretter må du fylle ut skjemaet for registrering av foreningen. Skjemaet vil til enhver tid sjekke og validere hva du legger inn. Om du ikke fyller inn alle feltene riktig, eller du glemmer å fylle ut alle påkrevde felter, vil du få beskjed om det underveis.

Lærested skal komme tydelig fram

Husk også å laste opp foreningens vedtekter. Det er viktig at det enten gjennom vedtektene eller gjennom beskrivelsen av foreningen kommer frem hvilket lærested foreningen tilhører.Dersom foreningen er ved UiO eller OsloMet er det viktig at dere setter dere inn i lærestedets reglement for studentforeninger. Det er nemlig noen krav fra lærestedet som må oppfylles. Du finner disse reglementene under "Hvem kan starte en forening".

Så bra at du fortsatt henger med! Nå er du straks i mål.Husk at du kan ta kontakt med oss dersom du står fast.

Registrer foreningen i Brønnøysundregisteret

Å registrere foreningen i Brønnøysundregisteret er viktig for å få et organisasjonsnummer, som gjør at dere kan opprette en bankkonto for foreningen. De fleste studentforeninger trenger bare å melde inn et minimum av informasjon: Vedtekter, protokoll fra sist årsmøte og navn/fødselsnummer til alle medlemmer av styret.Ta gjerne en kikk på SiOs egen veiledning for foreninger som skal registrere seg i Brønnøysundregisteret.

Søk om økonomisk støtte

Når foreningen er registrert på Min Forening, kan dere søke om midler hos Velferdstingets Kulturstyre. Søknaden sender du fra profilen din på Mine Foreninger.Kulturstyret er ofte ekstra greie med nye foreninger, så det er lurt å få frem at dere nettopp har startet opp, og hvilke utgifter som er relatert til oppstarten.Du må laste opp dokumentasjon til søknaden. Første gang du søker må du minimum levere:

 • Søknadsbrev
 • Plan for periode/prosjekt
 • Budsjett for periode/prosjekt
 • Evt. oversikt over egenkapital

Ha disse dokumentene klare i pdf-format så du kan laste dem opp når du legger inn søknaden.

Vurder andre inntektskilder

Se gjerne på oversikten over andre inntektskilder til studentforeninger, og diskuter i styret hvordan dere eventuelt kan forbedre foreningsøkonomien.

Hjelp med søknaden

Vi har egne veiledningstimer for deg som skal søke Velferdstingets Kulturstyre eller om du har spørsmål om andre inntektskilder. Skal dere søke for første gang er det spesielt lurt med en veiledningstime, ta kontakt med oss for å avtale tid.