Her får du oppskriften på hvordan du går frem for å starte en forening. Prosessen kan se omfattende ut, men husk, du kan kontakte oss når som helst i for å få hjelp, og du kan få din egen foreningskonsulent.

En studentforening er en samling av studenter som driver med noe på frivillig basis. Mer enn 450 foreninger er  registrert hos SiO,  og de driver med alt mellom himmel og jord. Før du starter din egen forening, kan du først sjekke i foreningsoversikten om det finnes en tilsvarende forening fra før.

Begrepsdefinisjoner, i opprettelsen av en studentforening så vil du komme borti begrepene under:

  • Oppstartsgruppe: et midlertidig styre som forbereder dannelsen av foreningen som nødvendige dokumenter, konstituerende møte, formål med foreningen m.m.
  • Vedtekter: Foreningens lover som definerer navn, formål og regulerer driften
  • Budsjett: Plan over økonomiske prioriteringer
  • Konstituerende møte/stiftelsesmøte: Møte der foreningen opprettes
  • Protokoll: Referat fra møte, signeres av to protokollunderskrivere
  • Referent: Person som skriver referat fra møte

Er dere en liten gjeng med en felles interesse eller mål, kan dere i praksis starte en forening. Start med å bli enige om hva foreningen skal gjøre, og hva den skal hete.

Har du en interesse eller et engasjement for en sak som du har lyst til å jobbe mer organisert med, er det også et godt utgangspunkt for å starte en forening.

Dersom du vil starte en forening på UiO eller HiOA må du først ta en titt på reglementet for registrering av studentforeninger som finnes på disse lærestedene.

Reglement UiO

Reglement HiOA

Dersom foreningen ikke skal høre til på UiO eller HiOA må foreningen følge Velferdstingets reglement for studentforeninger:

Velferdstingets reglement for studentforeninger

Snakk med folk, heng opp plakater på steder der potensielle medlemmer kan se dem, bruk sosiale medier- og fortell at dere skal starte en forening. Husk å fortelle om når og hvor dere skal ha stiftelsesmøte for foreningen.

Lærestedet ditt har mest sannsynlig mennesker som kan hjelpe deg med å promotere foreningen. Snakk med forelesere om å få fem minutter til å snakke om kommende arrangementer i forelesningen. Hør også med ledelsen på din studieretning hva man kan gjøre for å skape oppmerksomhet rundt foreningen. Husk at en velfungerende forening skaper et bedre læringsmiljø for lærestedet ditt, og at veldig mange ansatte er opptatt av at studentlivet skal by på noe mer enn bare forelesninger og sene kvelder på lesesalen.

Man trenger 3-6 personer som er interesserte til å sitte i styret for foreningen. Ideelt sett er noen av medlemmene fra oppstartsgruppa også videre med i foreningsstyret. Minimum er tre personer.

Møte i Oppstartsgruppa
På dette møtet settes dato for konstituerende møte. Man bestemmer hvem som skal stille til styrevervene og blir enige om et forslag til vedtekter. Om mulig kan man også lage et forslag til budsjett og en plan for neste periode. På denne måten slipper man å innkalle til et eget møte for dette senere.


Til møtet med oppstartsgruppa forberedes følgende:

 

 

 

 

Et stiftelsesmøte er første steg i prosessen for å få foreningen på bena. Her snakker dere om hva foreningen skal fokusere på, hvem den skal være for, og hvilke lover, eller vedtekter som det heter på foreningsspråk, dere skal ha. På møtet vedtar dere lovene dere blir enige om. Se forslag til lover/vedtekter og hvordan de kan settes opp her (link til  vedtekter for studentforeninger kommer).

På stiftelsesmøtet må dere også velge et styre til foreningen. Èn deltager må få ansvar for å skrive et grundig referat, som dere som utgjør styret underskriver til slutt.

Stiftelsesdokument veileder

Saksgang i stiftelsesmøte

 

Når foreningen formelt er startet opp og vedtektene er på plass, er det på tide å registrere foreningen. Det gjør du ved å fylle inn skjemaet som ligger på Min Forening. Når foreningen er godkjent hos oss, kommer den på Foreningsoversikten som er den offisielle oversikten over studentforeninger i Oslo.

Dersom foreningen er ved UiO eller HiOA er det viktig at dere setter dere inn i lærstedets reglement for studentforeninger. Det er nemlig noen krav fra lærestedet som må oppfylles. Du finner disse reglementene under "Hvem kan starte en forening", se under.

Husk at du kan ta kontakt med oss dersom du står fast!

Link til Min Forening

Brukerinnstruks for Min Forening

Reglementer (Se: Hvem kan starte en forening)

 

Å registrere seg i Brønnøysundregisteret er viktig for å få et organisasjonsnummer, som gjør at man kan opprette en bankkonto for foreningen. 

De fleste studentforeninger trenger bare å melde inn et minimum av informasjon: Vedtekter, protokoll fra sist årsmøte og navn/fødselsnummer til alle medlemmer av styret.

Ta gjerne en kikk på SiOs egen veiledning for foreninger som skal registrere seg i Brønnøysundregisteret her.

SiO Foreningers veiledning for registrering i Brønnøysundregisteret

Link til Brønnøysundregisteret

Når foreningen er registrert på Min Forening, kan dere søke om midler hos Velferdstingets Kulturstyre. Søknaden sender du fra profilen din på Min Forening. Følg Kulturstyrets søknadsgenerator, så blir du tatt gjennom prosessen trinn for trinn. Husk at Velferdstingets Kulturstyret ofte er ekstra greie med nye foreninger, så det er lurt å få frem at dere nettopp har startet opp.

Tips

Vi har egne veiledningstimer for deg som skal søke Velferdstingets Kulturstyre. Skal dere søke for første gang er det spesielt lurt med en veiledningstime, så kontakt oss for å avtale tid

Dere kan også søke om støtte fra andre steder, som f.eks Frifond, Sparebankstiftelsene
Skandiabankens Ideer for Livet eller lokale støtteordninger på lærestedene.

En sponsor kan være alfa og omega for en forenings økonomi. Tenk gjerne gjennom om det finnes bedrifter eller andre virksomheter som har en naturlig link til din forening.

Synes du veien til å starte forening virker vanskelig, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss i SiO Foreninger når som helst. Vi hjelper deg gjerne! Husk at du kan få en helt egen foreningskonsulent som hjelper deg gjennom hele oppstartsprosessen.