6 tiltak for forebygging

  1. Kartlegg risiko
  2. Regler for oppførsel
  3. Rutiner for håndtering
  4. Brudd må føre til reaksjoner
  5. Tydelig lederansvar
  6. Snakk om seksuell trakassering

På nettsiden finner du også en quiz med ulike reelle situasjoner der folk har erfart seksuell trakassering,  og med spørsmål om hvordan du ville håndtert dette, samt opptak med webinar på workshopen man kan gjennomføre.

HER kan du trykke deg videre til kampanjen med ressurser.