Dersom dere vil endre navn på foreningen er det smart å følge denne listen med oppgaver.

Endre vedtektene

Foreningens navn er vedtektsfestet, og det første dere må gjøre er derfor å endre vedtektene.  Slik går dere frem:

 1. Innkall til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtektene.
 2. Generalforsamlingen må vedta det nye navneforslaget. Vær obs på nøyaktige bestemmelser i vedtektene deres angående vedtektsendringer (både i antall medlemmer som må være tilstede, og hvor mange som må stemme. Det er mest vanlig med 2/3 flertall).

Husk å føre referat/protokoll og få de relevante personer til å godkjenne (signere) det.

Oppdater relevante registre

Alle registre hvor foreningens navn er registrert, må oppdateres. Her er en liste med ulike registre og tilknytninger som mange foreninger har og hvordan dere går frem for å endre.

Registrer navneendringen i Brønnøysundregisteret

 • Gå på https://www.brreg.no
 • Klikk på «Lag og foreninger» og velg «Samordnet registermelding» under «Andre tema»
 • Trykk på «Registrer eller endre bedrift/organisasjon»
 • Logg deg på med din ID
 • Det kommer opp et vindu «Hva ønsker du å gjøre? Kryss av «Endre eller legge til nye opplysninger» og trykk på «Neste»
 • Du vil bli spurt etter et organisasjonsnummer. Fyll inn organisasjonsnummeret til foreningen din og så trykk på «Hent». Kontroller at den riktige foreningen blir lastet inn. Trykk så på «Neste».
 • Nå får du velge hva du skal endre. Trykk «Navnet på foreningen» og så neste. Følg informasjonen på skjermen. Husk å legg ved referatet fra generalforsamlingen og de oppdaterte vedtektene. 

Kontakt banken

Kontakt banken deres for å bytte navnet på foreningskontoen.

Informer instituttet eller fakultet

Hvis dere har tilhørighet til en del av lærestedet, for eksempel ved at dere er en linjeforening bør dere informer instituttet eller fakultetet om navneendringen.

Oppdater Min Forening på SiO.no

Bytt navnet på foreningen på «Min Forening». Husk også den engelsk oversettelsen. Husk å gå igjennom beskrivelsene av foreningen og gjør nødvendige endringer.

Oppdater vedtekter og kontaktinformasjon

Oppdater de nye vedtektene alle relevante steder. Husk å laste dem opp på «Min Forening».Oppdater kontaktinformasjonen og informer om navneendring andre relevante steder, spesielt hos leverandører, støtteordninger og samarbeidspartnere.

Sosiale medier og nettside

Det er viktig å endre navnet på sosiale medier og nettside.

 • Ta kontakt med eventuell leverandør for nettsider eller e-postadresser for å bli informert om mulighetene dere har.
 • Bytt navnet på Facebooksiden deres. Du trenger admintilgang til siden for å gjøre dette. Merk at det kan ta litt tid før Facebook godkjenner endringen. Om dere har et brukernavn/username på Facebook (ikke det samme som sidenavn), bytt dette også.
 • Informer på nettsiden, sosiale medier, og andre aktuelle steder om navneendringen.