Start med det konkrete

Teksten bør starte med å si noe om hvem personen er, hvilket verv personen har hatt og når personen var aktiv i foreningen. 

Ferdigheter og oppgaver

Derfor anbefaler vi alle aktive til å skrive gode beskrivelser av vervene sine: 

  • Hvilket verv 
  • Hvilket ansvar følger med vervet 
  • Hva hvilke oppgaver og rutiner følger med vervet 
  • Hvilke møter deltar man på og evt annen interaksjon har man med andre i foreningen 

Når man en gang er ferdig i vervet, blir det lettere for leder i foreningen å skrive en attest. Vedkommende kan da lese igjennom beskrivelsen og putte elementer som beskriver arbeidet inn i attesten.  

Dersom du er leder og ønsker attest, kan denne skrives av nestleder.

Personlige egenskaper

I tillegg er det fint å skrive noe om personlige ferdigheter. Dette er gjerne en balansegang mellom skryt og relevant informasjon om hvordan du er som person. 

Beskrivelse av foreningen

En kort tekst om foreningen forteller noe om hvilken kontekst personen har jobbet i. Er foreningen en sosial-, idretts- eller kanskje en ideell forening. Si gjerne kort noe om foreningens formål, men ikke bruk den formelle setningen i vedtektene, skriv det slik at en person utenifra kan forstå det. 

Avslutt med å signere attesten

Med signaturen bør du også legge til Navn og tittel.

Her er en attestmal du kan laste ned