Ansatte SiO Foreninger

Møt våre ansatte som har et brennende engasjement for dere som driver studentforening i Oslo.

Lurer du på noe om å drive en forening? 

  • Vi informerer om muligheten til, og  verdien av å engasjere seg. Dette skjer gjennom foreningsoversikt på nettsiden, eventkalenderen, samt foreningsdager og på sosiale medier.
  • Vi veileder og gir råd om foreningsdrift og med fokus også på oppstart av foreninger, samt søke støtte fra støtteordninger.
  • Kursene våre er for alle aktive I studentforeninger og gir innføring tema som ledelse og styrearbeid, økonomi, grafisk design, markedsføring og sosiale medier samt rekruttering. Alle ressurser ligger på sio.no. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for møteplasser for nettverksbygging foreningene imellom.
  • Vi har også fokus på sosialt entreprenørskap på studentbyene våre og ønsker å etablere flere nye møteplasser også der studentene bor. Kortreist og sosialt 😀

Ta kontakt med en av oss som er ansatt i SiO Foreninger, vi hjelper deg gjerne. Du ser kontaktinformasjonen vår under.Du kan også sende en epost til foreninger@sio.no, ringe oss på +47 22 85 33 77 eller fylle ut dette skjemaet. 

Mike Fürstenberg, Leder

"I studentforeningen kan du både møte nye spennende mennesker og mestre nye ting."

Som leder er jeg ansvarlig for å sikre gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø for SiO Foreningers rådgivere og kursholdere. Min kompetanse er i stor grad knyttet til økonomi i studentforeninger, støtteordninger og oppstart, og organisasjonsutfordringer. Mike.Furstenberg@sio.no / 917 32 915 

Felicitas Scheffknecht, Rådgiver

"En studentforening er et hjem som åpner dører du ikke visste fantes."

Jeg er ansvarlig for å bistå foreninger med leder- og styrearbeid, samt støttesøknadsskriving og kvalitetsstempelet vårt, Velkommen. Dersom dere har spørsmål om vedtekter, konflikthåndtering, inkludering, eller trenger en tilbakemelding på et budsjett eller søknadsbrev, kan dere få hjelp hos meg. Felicitas.scheffknecht@sio.no / 467 43 628 

Isak Kvanneid, Rådgiver

"Foreningslivet byr på muligheter og utfordringer som kan vekke interesser du aldri før har tenkt på." 

Jeg har utdanning innenfor realfag og pedagogikk, og har jobbet mye med undervisning ved siden av studiene. Mitt første møte med foreningslivet var gjennom boksing, og like etter var jeg med å starte opp OSI E-sport. Som leder i OSI E-sport har jeg fått erfaring med oppstart og drift, og god kunnskap om blant annet ledelse, budsjettering og søknadsskriving.  Isak.Kvanneid@sio.no  / 469 06 994   

Ida Barstad Fagerland, Rådgiver

«Å delta i foreningslivet gir deg en unik sjanse til å utvide ditt sosiale nettverk, utvikle dine ferdigheter, og skape minner som varer livet ut.»

Jeg er utdannet innen Organisasjonspsykologi HR og ledelse, og har en bakgrunn fra rekruttering og bemanningsbransjen. Jeg har kompetanse innen områder som gruppedynamikk, HR-ledelse, konflikthåndtering, coaching og forhandlinger. Jeg ser frem til å kunne være en støttespiller for studentene tilknyttet SiO foreninger.

Ida.fagerland@sio.no / 46918220

Astrid Solum Ness, Kommunikasjonsrådgiver

"Å være engasjert i foreninger gir deg et stort sosialt og faglig nettverk, som jeg unner enhver student."

Jeg er utdannet innen medievitenskap, hvor jeg har fokusert mye på unge voksne sin mediebruk. Jeg har erfaring fra foreningslivet med bardrift, radio- og podkast produksjon og PR-arbeid. Astrid.Solum.Ness@sio.no / 952 32 705 

Madeleine Bech Lund, Arrangementskoordinator

Å engasjere meg i en studentforening har gitt meg kunnskap, erfaringer og et nettverk bestående av mange gode venner jeg ikke ville vært foruten.

Jeg er utdannet statsviter, og er for tiden lektorstudent ved Universitetet i Oslo. Som student trives jeg svært godt med å være en del av foreningslivet, hvor jeg blant annet har et verv som arrangementansvarlig i en linjeforening tilknyttet Lektorprogrammet ved UiO. Jeg ser frem imot å ta ordentlig fatt på arbeidet i SiO, særlig oppgaver tilknyttet Gjenbruksfestivalen, Foreningsdagene og Eventkalenderen.

madeleine.bech.lund@sio.no / 941 52 482

Susanna Wolfgramm, Prosjektleder for psykisk helse, livsstil og livskvalitet

Å være med i en forening gir deg verdifullt samhold med andre studenter gjennom studietiden!

Jeg er utdannet innen sosiologi, pedagogikk og psykisk helse, og har tidligere jobbet med foreningsarbeid i LO. Jeg har bred kompetanse innenfor å koordinere kurs, konferanser og studentrettede aktiviteter, med et særlig fokus på studenters trivsel og psykiske helse.

Jeg er utdannet yogalærer, og jobber selvstendig som sanger og musiker. Jeg brenner for å spre informasjon om sunn livsstil, og vil sørge for at hver og en får den beste studenthverdagen som overhodet mulig, både på og utenfor campus.

Susanna.Wolfgramm@sio.no / 974 91 688

Oppdatert 14.08.23