Vi er dine tilltitsvalgte på velferdsspørsmål!

Velferdstingets aprilmøte!

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Om eventet

Sakslisten for møtet er ikke satt enda, men du kan sende inn innspill til vt-au@studentvelferd.no innen fredag 17. mars hvis du har en sak du ønsker at vi skal ta opp!