ESO besøker Stortinget 11. april!

ESO besøker Stortinget!

Europeiske Studenter Oslo

Om eventet

Europeiske Studenter Oslo besøker Stortinget! Det blir en omvisning rundt på Stortingsbygningen og dets avdelinger. Vi vil også besøke Utenrikskomitéen, som fortelle om EØS/EFTA-samarbeidet (Norges tilknytning til EU) Under et besøk på Stortinget får vi blant annet lære om Stortingets rolle og forholdet til regjeringen. Stortingets rolle og oppgaver, Stortinget i historisk kontekst, Kongens rolle, Grunnloven og kunst og arkitektur. OBS! Påmelding stenges 1. april! Meld deg på i god tid‼️ Vi ber alle som ønsker å bli med om å melde seg på skjema her: https://forms.gle/9quvEmrQiTRjASWm7 Påmelding er bindende. Ved spørsmål, vennligst kontakt studentforeningen via e-post: eso@europeiskungdom.no ////////////ENGLISH/////////////// European Students of Oslo is visiting the Norwegian parliament, Stortinget! We will receive a tour of the institution and its offices. We will also visit the Standing Committee on Foreign Affairs (Utenrikskomitéen), whom will inform us on the EEA/EFTA-cooperation (Norway's attachment to the European Union) During the visit at Stortinget we will, amongst other things, learn about the Norwegian parliaments role and relation to the government. The Norwegian parliaments role and tasks, it's historical context, the King's role, the constitution as well as the parliament's art and architecture. NOTE! The sign-up closes on April 1st! Be quick with the registration‼️ We ask everyone who wants to join to register on the form here: https://forms.gle/9quvEmrQiTRjASWm7 The registration is binding. If you have any questions, please contact the student association via e-mail: eso@europeiskungdom.no