Emmaus - møtepunkt mellom kristen tro og psykologi

Fagdag: Et teologisk perspektiv på psykologi

Emmaus psykologiforening

Pris: Gratis kr

Lør. 25. november - lør. 25. november

Sinsenveien 15, Oslo

Åpent for alle

Om eventet

Vi får besøk av Henrik Gustavsson, teolog og psykologspesialist, som vil undervise om: Hvordan ser et teologisk perspektiv på psykologi ut? a. Hvorfor har vi det ikke bra? En kristen forståelse av psykisk helse/sykdom. b. Hva er mitt "terapeutiske ståsted" som psykolog i møte med pasientene? Vi møtes kl 10, og får undervisning med pauser og bevertning underveis frem til kl 16.

Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to home-screen