Det er hjelp å få

Skippertak med en twist II

Atferdsanalyse OsloMet

Pris: 0kr kr

Om eventet

En dag med skippertak for PSYK2400. Her blir det muligheter for pugging i felleskap, samt en quiz med twist som premie.

Del