Surfer på vei inn fra skummende strandkant

Surf camp Hoddevika

GiGass

Pris: Fra 1425 kr

Tor. 08. juni - søn. 11. juni

Hoddevika, Stadt

Åpent for alle

Om eventet

Hoddis sommeren 2023 / English below OBS! Frist 10.05! Meld deg på surfeturen til magiske Hoddevika her og få en fantastisk avslutning på semesteret! Turen er torsdag til søndag, 8.-11. juni! Billetten dekker ikke reise eller mat og drikke. Erfaring fra i fjor gir muligheter for noe reiserefusjon, forutsatt at alt går ok med eksisterende støttesøknader. Vi bidrar med å koordinere samkjøring fortløpende i en spond-gruppe etter påmeldingsfrist. Påmeldingen blir automatisk grunnpakken, dersom du ønsker kurs og leie av utstyr kommer det som tillegg. MERK at for å legge til "Surfcamp" (kurs) er du også nødt til å legge til "Surf and play" (leie av utstyr). Kontakt oss om dette blir problematisk, det kan være vi kan få en særavtale fra Lapoint på forespørsel. Prisen inkluderer en transaksjonsavgift på 2.5%. Påmeldingen er bindende og ikke-refunderbar. /// Hoddevika surf trip summer 2023 DUE 10.05! Sign up for the surf trip to magical Hoddevika here and get a fantastic end to the semester! The trip is Thursday to Sunday, 8.-11. June! The ticket does not cover trave, nor food and drink. Experience from last year provides opportunities for some travel reimbursement, provided that everything goes well with existing support-applications. We help coordinate carpooling continuously in a spond group after the registration deadline. Enrollment automatically becomes the basic package, if you want courses and rental of equipment it comes as an add-on. NOTE that to add the "Surfcamp" (course) you also have to add "Surf and play" (equipment rental). Contact us if this becomes problematic, we may be able to bargain a special agreement from Lapoint on request. The price includes a transaction fee of 2.5%. Registration is binding and non-refundable.

Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to home-screen