Halloween Strikk & Drikk

Halloween med Strikk & Drikk

Strikk og Drikk Oslo Studentforeningen

Pris: 0 kr

Man. 30. oktober - man. 30. oktober

Bokcafeen på Chateau Neuf

Åpent for alle

Om eventet

📅 Høst 2023 ⏰ Kl. 17-19. 🏢 Chateau Neauf, Slemdalsveien 15
0369 Oslo 🛤 3 minutter gange fra Majorstuen T-bane. 🎀 Facebook: Strikk og Drikk Studentforening https://www.facebook.com/groups/715557936722718/ 🎀 Instagram: Sfstrikkogdrikkoslo  🧶 Uansett om du strikker, hekler eller driver med annet håndarbeid kan du bli med på en sosial kveld. Det er en fin anledning til å bli kjent med nye mennesker med felles interesse. 🧶 Det er mulighet til å få låne strikkepinner og få garn fra oss i starten, men senere må dere ta med pinner selv. 🧶Du kan få tak i billig utstyr på Rusta, Europris og nett. 🧶 Det vil bli enkel servering med kaffe/te og noe snacks. Hvis du vil drikke noe annet enn dette eller alkohol, så kan det kjøpes i baren i første etasje. 🧶 Arrangementet er gratis og alle er velkomne. 🧶 Det blir en liten mini quiz på hvert møtet gjennom semesteret, med en stor avslutning på siste arrangement. 🧶 Her er datoene for høsten 2023. Vi skal være i Bokcafeen 😊 04. September 18. September 02. Oktober 16. Oktober 30. Oktober 13. November 27. November Juleavslutning kommer….. Hilsen Strikk og Drikk -------------------------------------------------------- ENGLISH 📅 Autumn 2023 ⏰ Time: 17-19 pm.  🏢 Chateau Neauf, Slemdalsveien 15, 0369 Oslo. 🛤 3 minutes walk from Majorstuen subway station. 🎀 Facebook: Strikk og Drikk Studentforening https://www.facebook.com/groups/715557936722718/ 🎀 Instagram: Sfstrikkogdrikkoslo 🧶 Regardless of whether you knit, crochet or do other needlework, join us for a social evening. 🧶 It is a great opportunity to get to know new people with a common interest. 🧶 It is possible to borrow knitting needles and get yarn from us at the start, but later you must bring needles yourself.  🧶You can get cheap pins and yarn at Rusta, Europris and many other yarn stores. 🧶 There will be a simple service with coffee/tea. If you want to drink something else or alcohol, it can be bought in the bar which is on the first floor. 🧶 The event is free and everyone is welcome.  🧶There will be held a mini quiz at every event, with a larger end on the last event. 🧶 Here are the dates for autumn semester 😊 04. September 18. September 02. October 16. October 30. October 13. November 27. November Christmas event comes later….. With regards Strikk og Drikk

Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to home-screen