Illustrert bilde av Silobygget på Vulkan

Vårutstillingen på Granum

Einar Granum Kunstfagskole

Pris: 0 kr

Om eventet

⏰ Fredag 2. juni 17.00 - 22.00 📍 Einar Granum Kunstfagskole 🙋🏼‍♂️ Åpen for alle 📝 Ingen påmelding 💰 Gratis Fredag 2. juni inviterer studentene ved Einar Granum Kunstfagskole til den årlige VÅRUTSTILLINGEN. Her får du se avgangsstudentenes hovedprosjekter i tillegg til førsteårsstudentenes arbeider. Vårutstillingen er gratis og åpen for alle. ANDREÅRSSTUDENTENES AVGANGSUTSTILLING Vårutstillingen er andreårsstudentenes avgangsutstilling, her viser de frem hovedprosjektet sitt. Andre studieår ved Einar Granum Kunstfagskole (Granum) er den individuelle utviklingen sentral. Høstsemesteret starter med fellesfag og studentene blir tildelt hovedveileder som følger dem gjennom idéfase, planlegging og gjennomføring av egne prosjekter fram mot utstilling av hovedprosjektet i vårsemesteret. Studentene får veiledning på portfolio og blir tildelt en fast søknadsveileder tidlig i den individuelle utviklingsprosessen. Utover i høstsemesteret velger studenten ett av tre mediebaserte emner innen tegning, maleri eller tredimensjonal form. Valgemnene varer i to måneder i høstsemesteret og tre måneder i vårsemesteret. Andre studieår består av profesjonalisering, valgemne og kunsthistorie. Vårsemester avsluttes med studentenes hovedprosjekt som blir vurdert av ekstern sensor og presentert under vårutstillingen. Hovedprosjektet er et praktisk, selvdrivende kunstfaglig arbeid etter to års fagskoleutdanning i visuelle kunstfag på Granum. Her viser studentene at de kan planlegge, gjennomføre og presentere et selvdrivende kunstfaglig prosjekt, at de kan reflektere rundt faglige valg og videreutvikle eget prosjekt under veiledning og endelig at de kan sette eget arbeid inn i en større kontekst og bruke ulike metoder, teknikker og materialer på en utforskende måte. FØRSTEÅRSSTUDENTENES ARBEIDER Vårutstillingen er også en visning av førsteårsstudentenes arbeider. Første studieår gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk, som utvikles i samspill mellom praktisk utprøving, noe teori og mye individuell veiledning. Studieåret består av seks emneområder: tegning, farge, tredimensjonal form, maleri, kunsthistorie og profesjonalisering. Førsteårsstudentenes vårsemester avsluttes med en prosjektperiode der studentene jobber selvdrivende under veiledning. Studentene oppfordres til å reflektere over prosess og uttrykk. Skisser og refleksjonstekst er viktige verktøy i denne prosessen og prosjektet presenteres i klasserommene under vårutstillingen. VELKOMMEN! Nettside: https://granum-kunstfagskole.no/events/vårutstillingen