Fagforbundet student OsloMet inviterer til allmøte!

Allmøte - Fagforbundet Student OsloMet

Fagforbundet Student OsloMet

Pris: Gratis kr

Man. 29. mai

OsloMet P48

Åpent for alle

Om eventet

Vi ønsker å invitere til allmøte for deg som er student på OsloMet og er medlem i Fagforbundet! Fagforbundet student OsloMet er et studentlag for deg som er student ved OsloMet, og medlem i fagforbundet. Formålet med studentlaget er å gi gode sosiale og faglige tilbud til studentmedlemmer ved OsloMet, men det er også en arena for deg som har et engasjement for Fagforbundet. Du er like velkommen på allmøtet om du ønsker engasjere deg i studentlaget. eller om du bare er nysgjerrig og vil ha mer informasjon om studentlaget. Alle studenter som er medlem i Fagforbundet og er semesterregistrert på OsloMet har forslags og talerett, samt stemmerett på allmøtet, og kan stille til valg. Om du er usikker på hvorvidt du er medlem hos oss, så er det bare å ta kontakt! Vi leter etter nye styremedlemmer som ønsker engasjere seg i Fagforbundet student OsloMet. Du trenger ingen spesielle kvalifikasjoner eller erfaring, et engasjement er mer enn nok. Å være medlem av styret gir deg mulighet til å bli kjent med nye mennesker, erfaring med organisasjonsarbeid, og aller viktigst en mulighet til å skape gode faglige og sosiale møteplasser som er aktuelt for deg og dine medstudenter. Vi stiller med pizza og brus! Tid: 29.05.2023, kl 16:00-1700 Sted: Pilestredet P48, rom S141

Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to home-screen