Amatøren General Assembly

General Assembly

Amatøren

Man. 05. juni

Amatøren

Åpent for alle

Om eventet

Welcome to The General Meeting at Amatøren! Amatøren is a student organization run by volunteers. Amatøren runs the student house Amatøren which has its own pub, rehearsal rooms for bands, arranges many varied events, like Open Mic Night, Quiz Thursday, and much more. The general meeting of Amatøren is an event at the end of each semester. The purpose of the general meeting is to elect the board for the the following semester, statutes, make decisions concerning the regulations of the organization, and to present the account. _____________________________________________________ Velkommen til generalforsamling på Amatøren! Amatøren er en studentforening som er drevet av frivillige. Organisasjonen Amatøren drifter studenthuset Amatøren som har sin egen pub, øvingslokaler til band, arrangerer flere ulike arrangementer som Open Mic Night, Quiztorsdag, og mye mer. Generalforsamling arrangeres to ganger i året, i slutten av hvert semester. Generalforsamlingens formål er å velge tillitspersoner til organisasjonens verv for kommende semester, vedta eventuelle endringer i statuttene og legge frem siste tilgjengelige årsregnskap.

Install this webapp on your iPhone: tap and then Add to home-screen