Priser og regler

Her finner du priser og regler for SiO Barnehage.

Prisreduksjon og rabatter

Som bruker av studentbarnehagene er det noen fordeler det er viktig å få med seg.

  • Du kan søke om redusert pris. Prisen blir satt etter familiens samlede inntekt.
  • I våre barnehager betaler du 70% av prisen for det andre barnet og 50% av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).
  • Studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO betaler 250,- per måned i kostpenger
  • Du kan beholde barnehageplassen når du er ferdig med å studere.
  • Vi har bare fulltidsplasser, ikke deltidsplasser.

Studentvennlige priser

Makspris for opphold i SiO Barnehage er 3000 kroner i måneden. Du skal bare betale maks 6 % av inntekten i makspris. Som student er det naturlig å søke om redusert pris for plass.Det serveres lunsj til redusert pris til alle barn med studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO. Denne prisen er per i dag 250,- per måned. Kostpenger for andre er p.t. kr 490 per måned.

Søk redusert pris

Betalingsrutiner

Det faktureres på forskudd, og fakturadato er senest siste dag i måneden.

  • Forfallsdato er 12 dager etter mottatt faktura.
  • 3 dager etter forfall får du en påminnelse på sms.
  • 7 dager etter forfall får du en purring uten gebyr.
  • 15 dager etter forfall sendes saken til Modhi som sender inkassovarsel med gebyr.

Kontrakt og aksept av barnehageplass

Når du får tilbud om barnehageplass, får du beskjed på e-post. Kontrakten inngår du ved å trykke på linken som ligger i tilbudet og akseptere tilbudet. Aksept av tilbud betyr at du godkjenner tilbudet, og at du har lest og forstått regler og vedtekter som gjelder for SiO Barnehage.

Si opp barnehageplass

SiOs barnehager har 2 måneders oppsigelse som påløper 1. eller 15. i måneden etter oppsigelsen er sendt. Skal du si opp plassen, må du gjøre det via Oslo kommunes barnehageportal for at oppsigelsen skal være gyldig.

Si opp barnehageplassen

Oppdatert 21.03.23