Betingelser for innbetaling til vaskerikonto og bruk av vaskeriet:

1 - Innbetalt beløp er umiddelbart tilgjengelig i vaskeriet. Hvis pengene ikke blir tilgjengelig, bør du ikke gjenta innbetalingen, men ta kontakt med SiO. 
2 - Innbetalinger kan gjøres med Visa eller MasterCard.
3 - Det kan innbetales de beløp som er spesifisert ovenfor. Ønskes det innbetalt større beløp, gjentas innbetalingsprosedyren.
4 - Kundedata blir ikke delt med, eller solgt til en tredje part, og de oppbevares i henhold til norsk lov.
5 - Innbetalt beløp kan kun benyttes til start av vaskerimaskiner, betaling for vaskemiddel og gebyr forbundet med reservasjon av vasketid.
6 - Henvendelser som gjelder betalingsproblemer skal rettes til kundesenteret. Henvendelser om tekniske problemer med maskinene skal rettes til vaktmester.
7 - Hvis du vil tilbakeføre penger fra vaskekortet ditt må du ta kontakt med kundesenteret før du leverer tilbake nøklene. Beløp under 100 kr refunderes ikke.
8 - Reservasjon av vaskemaskin gjelder i 15 min etter reservert tid, etter det kan andre bruke vaskemaskinen. Husk å kansellere maskinen dersom du ikke skal bruke den. Dersom du ikke kansellerer reservasjonen, vil kortet ditt bli belastet med 15 kr.