SiO skal bygge nye boliger til 320 studenter

Blindernveien 6 har en unik beliggenhet sett mot SiO-tilknyttede læresteder. Studentboligene blir Universitetet i Oslos nærmeste nabo, og det er gangavstand til Politihøgskolen, Musikkhøyskolen, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, Barrat Due musikkinstitutt og Det teologiske Menighetsfakultet. Fra Campusundersøkelsen vet vi at studenter primært bruker kollektivtransport, går eller sykler. Infrastrukturen i området gjør tomten derfor svært egnet til studentboliger. Ved å samle mange studenter her i et arealeffektivt bygg vil man i tillegg ha mulighetene til å få et bærekraftig anlegg med meget god miljøeffekt. SiO ønsker at området skal oppleves som attraktivt, grønt og trygt for studentene og byens befolkning.

Etter offentlig høring har Plan- og Bygningsetaten og SiO samordnet sine forslag til et fellesforslag basert på de innspillene som kom under høringen. Det foreslås å bygge 290 studentboliger som kan huse ca. 320 studenter og en barnehage med fire avdelinger for små barn.

Fellesforslaget ble vedtatt i bystyret 20. desember 2017 og SiO ser frem til å starte byggingen av studentboligene.

I mai 2018 ble det avholdt et nabomøte. Referatet fra møtet kan du finne her.

For ytterligere spørsmål, kontakt SiO.

Se vår Q&A om Blindernveien

Her er saken på Plan- og bygningsetatens nettsider.