Vi tilbyr svømmekurs for barn i alderen 5 til 7 år.

Kursrekke 1 høsten 2017
Barn som har gått på kurs våren 17 (kursrekke 2) får tilgang til ønskepåmeldingsskjema 1. august (sms eller e-post). Vi åpner ønskepåmelding for nye barn 4. august. Link legges ut på denne siden kl. 12.00. Tildeling av plasser skjer fortløpende.

Alle barnekurs starter i uke 34 og går over 8 ganger. Det er pause i høstferien (uke 40).  

Pris for svømmeopplæring barn er 1650,- per barn for 8 x 45 minutter.  Prisen gjelder for alle barn, uavhengig av om du som forelder/foresatt er medlem eller ikke medlem.

Se informasjon om trinnene og nivåvelgeren. 

For å delta på barnekurs må barnet vært fylt 5 år ved kursstart og ikke eldre enn 7 år.