Vil du skape en bedre hverdag for alle studenter? Vi søker etter en som ønsker en ekstrajobb som Servicekonsulent i Boligservice, SiO Bolig.

Boligservice er en sentral avdeling i SiO Bolig som håndterer et bredt spekter av henvendelser og problemstillinger. Det er en andrelinjetjeneste som håndterer de mer avanserte henvendelsene som ikke kan håndteres i førstelinje. Avdelingen har i dag fire ansatte. Vi samarbeider tett med andre avdelinger som for eksempel kundeservice, salgsavdelingen, SiO Eiendom og sentrale eksterne leverandører. Vi har mye kontakt med kundene og kundetilfredshet er et sentralt mål for oss.

Dine oppgaver:
•    Behandling og oppfølging av henvendelser fra kunder, herunder saker som ligger i vårt FDV-system hvor kunder melder inn feil og mangler i boligene sine
•    Saksbehandling, herunder behandling av klager og håndtering av reklamasjonssaker
•    Oppfølging av kunder i forbindelse med avvik ved inn- og utflytting
•    Oppfølging av kunder dersom det skulle oppstå skader i boligen
•    Fakturering
•    Annet administrativ arbeid, blant annet følge opp i våre systemer at boliger blir klare til innflytting

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
•    Utpreget kundeorientering
•    Erfaring med saksbehandling og administrativt arbeid
•    Være vant til å arbeide med ulike datasystemer
•    Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
•    Erfaring med boligutleie er en fordel, men ikke et krav
•    Kjennskap til husleieloven og håndtering av kontrakter er en fordel, men ikke et krav
•    Være god til å samarbeide med andre og yte service internt
•    Opptre rolig i stressede situasjoner
•    Jobbe effektivt, løsningsorientert og selvstendig
•    Fleksibel med hensyn til arbeidstid

Arbeidstid
Du vil bli kontaktet for oppdrag ved behov, dette vil vi i stor grad kunne planlegge inntil seks uker om gangen.  Arbeidstiden vil stort sett være på dagtid på hverdager, to dager i uken. Helgearbeid kan være aktuelt en sjelden gang. Dette er det først og fremst behov for om sommeren og tidlig på høsten, i forbindelse med jul og nyttår, i januar, samt ved ferieavvikling i avdelingen. Stillingen kan passe fint for en student med en fleksibel studiehverdag.  

Vi jobber etter verdiene nær, målrettet og oppfinnsom og det er viktig at du kan identifisere deg med disse. I SiO Bolig vil du ha en hektisk og innholdsrik arbeidsdag.

Vi arbeider etter Lean-metodikk og kontinuerlig forbedring er sentralt hos oss. Du arbeider sammen med andre positive og serviceinnstilte mennesker og du vil jobbe med studentene, som kanskje er landets mest spennende målgruppe.

Lønn etter avtale. Søknadsfrist: snarest

Interessert? Søknad og CV sendes til så raskt som mulig til Leder for Boligservice i SiO Bolig, Silje Petersen, Silje.Petersen@sio.no eller til Salgs- og kundeservicesjef SiO Bolig, Elin Øvstebø Birketvedt, elin.ovstebo.birketvedt@sio.no

SiO Bolig tilbyr ca 9 000 studentboliger fordelt på 24 studentbyer og -hus. SiO har en ambisjon om å utvide antall boliger med minst 3000 innen 2021. På sio.no finner du mer informasjon om SiO og SiO Bolig. SiO har som mål å være studentenes førstevalg.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist

Arbeidssted