Vil du gi studentene bedre forutsetninger for å lykkeKursholder med erfaring fra foreningsmiljøet i Oslo søkes til SiO Foreninger.

Studentforeningene har stor betydning for studentenes trivsel og mestring av studenttilværelsen. Høy kompetanse i studentforeningene sikrer levedyktige foreninger som bidrar til gode hverdager. Kursene er en sentral og etterspurt del av SiO Foreningers kursportefølje for studentforeninger.

Kursene «Markedsføring og PR» og «Sosiale medier»
Kurset markedsføring og PR tar for seg temaer som profil, omdømme, kommunikasjon og markedsføring, mens kurset sosiale medier tar for seg praktisk gjennomføring og bruk av de forskjellige kanalene. Kursene har elementer av både forelesning og workshop med pauser underveis. De varer i 3 timer over én kveld og holdes på to etterfølgende dager. Kursene holdes to ganger per semester.

Det er ønskelig at den valgte kandidaten deltar i det videre arbeidet med å utvikle kurset. Det er svært viktig for oss at kursopplegget til enhver tid er oppdatert og relevant.

Kursene har allerede én dyktig kursholder, og vi ønsker nå å utvide til å ha to kursholdere.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Et brennende engasjement for studentfrivillighet
  • God faglig forståelse av markedsføring, kommunikasjon, PR og sosiale medier
  • Erfaring med kommunikasjon/markedsføringsarbeid fra foreningsmiljøet i Oslo
  • Gjerne styreerfaring fra en studentforening/organisasjon
  • Samarbeidsevne
  • God muntlig fremstillingsevne på norsk
  • Det er positivt om du har deltatt på kurset, men ikke et krav


Kursform og arbeidssted
Dette året har kursene blitt holdt digitalt, og det er ønskelig å fortsette å holde noen kurs digitalt også senere. Kursholderen må derfor være komfortabel med å holde både digitale kurs og kurs i klasserom.
Kursene i klasserom holdes på læresteder i Oslo, primært i SiOs kursrom på Blindern. Digitale kurs kan holdes hjemmefra eller i SiOs lokaler.

Vi tilbyr
Du får nyttig erfaring og god mulighet til å styrke foreningsmiljøet som helhet. Vi tilbyr et hyggelig og humørfylt arbeidsmiljø i møte med engasjerte og nysgjerrige studenter.  

Arbeidstid:
2-4 kvelder per semester samt 1-2 kvelder opplæring/forberedelse.

Lønn:
Etter avtale.

Oppstart:
Ønsket oppstart i januar 2021.
Spørsmål om stillingen? Ta kontakt med leder Mike Fürstenberg på 917 32 915 / mike.furstenberg@sio.no eller kursansvarlig Linn Seime Thistel på 453 92 017/ linn.thistel@sio.no

Søknadsfrist: onsdag 13.11.2020

Send kortfattet søknad, CV og viktige vitnemål og attester til mike.furstenberg@sio.no.
Merk e-posten «Søknad kursholder markedsføring».

Om SiO Foreninger
SiO Foreninger er Studentsamskipnaden SiOs kompetansesenter for studentforeninger.

Ved SiOs medlemsinstitusjoner finnes det over 450 studentforeninger med tusenvis av medlemmer. SiO Foreninger bidrar til et godt læringsmiljø ved å legge til rette for studentforeninger og frivillige studentaktiviteter.

SiO Foreningers målgrupper er både studentforeninger, enkeltstudenter og utdanningsinstitusjonene. Våre hovedoppgaver er å samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å legge til rette for frivillige studentaktiviteter og studentengasjement. Vi skal støtte opp om og være med å utvikle studentforeninger og vi skal bidra til at den enkelte student kjenner til det aktivitetstilbudet som eksisterer.

En viktig del av arbeidet vårt er kurs for aktive i studentforeninger. Vi holder kurs i økonomi, ledelse, markedsføring, grafisk design og rekruttering. Kursene er gratis og åpne for alle aktive i studentforeninger i Oslo. Alle våre kursholdere har relevant erfaring fra foreningsmiljøet.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2020-11-13
Arbeidssted