SiO har tre hus på Kringsjå som ledes av et team på to styrere. Det er til sammen 13 avdelinger og 40 dyktige, engasjerte og hyggelige medarbeidere med mye erfaring. En av våre fantastiske styrere går av med pensjon og vi leter etter hennes etterfølger.

I SiO Barnehage er vi opptatt av høy kvalitet og å ta vare på barndommens magi. Vi har et mål om 50 % pedagogdekning, og i den daglige driften er det tilrettelagt for vikarordninger og faglig utvikling. Du, syv øvrige styrere og leder for SiO Barnehage er vårt lederteam.

Barnehagene ligger i tilknytning til Kringsjå studentby helt ved Markagrensen, og dette gir mange muligheter. Satsningsområdene er relasjon, lek og natur.

SiOs visjon «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter» og verdiene «Nær, målrettet og oppfinnsom» skal være tydelig i hvordan rollen utføres i møte med foreldre, kollegaer, medarbeidere og samarbeidspartnere. 

Vi søker deg som er energisk, tenker helhetlig og tar resultatansvar for driften. Den rette er en relasjonsbygger som brenner for gode barnehager med høy brukertilfredshet. Det er en fordel om du har styrerutdanning eller erfaring som styrer, men det er ingen forutsetning.

Vi søker en samlende, faglig sterk leder med stor gjennomføringsevne. Styreren vil få en sentral rolle i å utvikle barnehagetilbudet.

Du skal sørge for god bemanning og legge til rette for barns mestring og utvikling i trygge omgivelser i samarbeid med foreldrene. 

Du må ha barnehagefaglig bakgrunn, god økonomisk forståelse og være en strukturert pådriver.

Du skal være med å sette standarden for tilbudet i SiO Barnehage, og være en god rollemodell. Du skal være med å bygge gode team og bidra aktivt til et inkluderende arbeidsmiljø med humor, åpenhet, tillit og respekt. Du må kunne lytte, inspirere, utfordre og ha evne til nytenkning. 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et utviklende lederteam og ordnede arbeidsforhold.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til leder SiO barnehage, Dordi Sylte, epost: dordi.sylte@sio.no, mob: 40200029.

Søknad med CV sendes: torgunn.kveberg@sio.no 

Søknadsfrist snarest og senest innen 1. april 2019.  

Om arbeidsgiveren
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) leverer velferdstjenester til 70 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8.500 studentboliger, barnehager, ca. 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 500 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,2 milliarder kroner. www.sio.no

SiO driver 11 barnehager med til sammen 550 barn på Blindern (UiO), Bislet (Oslo Met), Kringsjå studentby, Sogn Studentby og på Frogner. Barnehagene er veldrevne, og vi scorer høyt på foreldreundersøkelser.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2019-04-01
Arbeidssted
0372 Oslo
Finn-kode
141927712