SiO sin visjon er «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter», med verdiene «Nær, målrettet, oppfinnsom». Vi skal være tydelige i hvordan rollen utføres i arbeidet med barn og i møte med foreldre og kollegaer. 

SiO Barnehage har et stort fagmiljø med ca. 50 barnehagelærere og flere skal det vi bli. Vi er solide bærere av barnehagefaget og har kvalitetsmessige gode barnehager. Vi har veiledning for nyutdannede pedagoger og egne faglige samlinger. 

Vi søker barnehagelærere som

  • er energiske
  • er fleksible
  • ser muligheter
  • er faglig engasjerte
  • har gode samarbeidsevner
  • ønsker å være med å sette standard på tilbudet

Ønsker du å bli en del av et inspirerende arbeidsmiljø som preges av humor, åpenhet, tillit og respekt så søk oss!

Du må ha bachelorutdanning som barnehagelærer.

Konkurransedyktig lønn, billig og bra treningstilbud og firmahytter

Evt. spørsmål rettes til styrer Bjørg Winger, tlf.: 913 45 202.

Søknad med CV sendes til bjorg.winger@sio.no  

Søknadsfrist innen  1. april 2019

Om arbeidsgiveren
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) leverer velferdstjenester til 70 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer bl.a. studentboliger, barnehager, serveringssteder og treningstilbud.

SiO har 11 barnehager med til sammen 550 plasser ved Universitetet i Oslo, Oslo Met, Kringsjå Studentby, Sogn Studentby og på Frogner.

Informasjon om stillingen
Søknadsfrist
2019-04-01
Arbeidssted
0371 Oslo
Finn-kode
141920209