Logo

 

 

 

Kristian Ottosen-prisen skal hjelpe studenter til å realisere gode ideer. Personer, grupper eller organisasjoner vil annethvert år få muligheten til å gjennomføre et prosjekt med prispengene innenfor et gitt tema. Tema for Ottosen-prisen 2016 er sosialt entreprenørskap.

En idépris

Kristian Ottosen-prisen er en idépris. Det vil si at det er originaliteten og potensialet i prosjektet som veier tyngst i vurderingen. Selv om målgruppen for prisen er studenter kan prosjektene rette seg mot vertsbyen, landet eller samfunnet for øvrig. Dersom juryen finner det formålstjenlig kan den dele prisen mellom flere mottakere og legge føringer på prispengene.

Prisen
Kristian Ottosen-prisen 2016 er på 300 000 kr. 

Årets tema
Tema for Kristian Ottosen-prisen 2016 er sosialt entreprenørskap. Sosialt entreprenørskap innebærer innovative løsninger på sosiale eller samfunnsmessige problemer. 

vinnerottosenprisen

Vinner av Kristian Ottosen-prisen 2016 
Prosjektet Uninite er vinner av Kristian Ottosen-prisen 2016. Uninites idé er en digital tjeneste som kobler sammen studenter som søker bolig. Idéen treffer godt både utfordringer i boligmarkedet, ensomhet blant studenter og har et sterkt potensiale for å bli en bærekraftig virksomhet. Prisen er i 2016 på kr 300 000 og deles ut under Karrieredagene på UiO 20. september.

Her er finalistene 2016

Vinnere av Ottosen-prisen 2014